Thứ sáu, 31/05/2024, 09:16 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 1/6/2024: Danh sách các điểm bị cắt điện để bảo dưỡng, sửa chữa, lưới điện

Theo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, nhiều khu dân cư và công ty sẽ bị ngừng cấp điện trong ngày 1/6/2024.

Lịch cúp điện Long An

Tổng công ty Điện lực miền Nam thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 1/6/2024. Theo đó, nhiều khu dân cư và công ty thuộc thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, Đức Hoà,... sẽ bị cúp điện. Lý do ngừng cung cấp điện tại các khu vực này là để phục vụ thí nghiệm và bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 1/6/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 29
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 1/6/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 1/6/2024

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024

07:00:00

01/06/2024 07:15:00

Một phần đường Bùi Tấn, Trần Công Oanh, Huỳnh Thị Lung và Lê Minh Xuân thuộc xã Nhơn Thạnh Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024

07:30:00

01/06/2024 17:00:00

Một phần đường Nguyễn Huệ, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thái Bình, phường 3 Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024

07:30:00

01/06/2024 07:45:00

Một phần phường 2, phường 6, phường 5 - TP Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024

07:30:00

01/06/2024 17:00:00

Một phần đường tỉnh 833, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Văn Tiếp và Lê Văn Khuyên thuộc phường 5 - TP Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024

07:30:00

01/06/2024 07:45:00

Một phần đường tỉnh 833, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Văn Tiếp và Lê Văn Khuyên thuộc phường 5 - TP Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024

07:30:00

01/06/2024 17:00:00

Một phần đường tỉnh 833, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Văn Tiếp và Lê Văn Khuyên thuộc phường 5 - TP Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024

16:45:00

01/06/2024 17:00:00

Một phần phường 2, phường 6, phường 5 - TP Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024

16:45:00

01/06/2024 17:00:00

Một phần đường tỉnh 833, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Văn Tiếp và Lê Văn Khuyên thuộc phường 5 - TPTân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024

17:00:00

01/06/2024 17:15:00

Một phần đường Bùi Tấn, Trần Công Oanh, Huỳnh Thị Lung và Lê Minh Xuân thuộc xã Nhơn Thạnh Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024

07:30:00

01/06/2024

11:30:00

Một phần xã Bình An - huyện Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024

08:00:00

01/06/2024

16:30:00

Một phần xã Tân Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024

08:00:00

01/06/2024

12:00:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024

08:00:00

01/06/2024

16:00:00

Công ty Hòa Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024

13:00:00

01/06/2024

16:00:00

Một phần xã Hòa Khánh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mộc Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024 07:00:00

01/06/2024 07:15:00

Một phần ấp Cả Đá, ấp Tân Thiết, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa; Một phần khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 11:30:00

01/06/2024 11:45:00

Một phần ấp Cả Đá, ấp Tân Thiết, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa; Một phần khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024

08:00:00

01/06/2024

16:00:00

Công ty Thiên Đồng xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024

08:00:00

01/06/2024

09:30:00

CN Công ty TNHH Highland Dragon 250 kVA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024

08:00:00

01/06/2024

10:00:00

Một phần ấp 2 xã Phước Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024

09:15:00

01/06/2024

10:15:00

Công ty Thuận Kiều Vãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024

10:00:00

01/06/2024

11:30:00

Hợp tác xã TTCN&TMDV Long Kim

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024

10:30:00

01/06/2024

11:30:00

Công ty TNHH Việt Nam Supply Solution & Trading

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024

13:00:00

01/06/2024

14:00:00

Công ty TNHH SX TM DV Bao Bì Lâm Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024

14:15:00

01/06/2024

15:15:00

Công ty CP SX TM DV PNT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024

07:30:00

01/06/2024

17:00:00

Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024

13:00:00

01/06/2024

16:00:00

1 phần Ấp 1 xã Bình Hòa Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thanh Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024

08:00:00

01/06/2024

10:00:00

Một phần ấp 2, 3, 4 - xã Thạnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024

07:30:00

01/06/2024

16:30:00

Một phần Ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục