Thứ ba, 04/06/2024, 04:47 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An tuần này (từ 4 - 9/6/2024): Hàng loạt công ty, khu dân cư nằm trong danh sách cúp điện liên tục, kéo dài nhiều tiếng trong ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thông báo lịch cúp điện Long An tuần này (từ 4 - 9/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Long An

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc Long An tuần này (từ 4 - 9/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Long An có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện
Lịch cúp điện Long An được Tiếp thị & Gia đình cập nhật thường xuyên.

Chi tiết lịch cúp điện Long An tuần này (từ 4 - 9/6/2024)

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 08:30:00

04/06/2024 10:00:00

TSTL Lê Văn Tranh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 10:15:00

04/06/2024 11:45:00

TSTL Lê Văn Tranh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 15:15:00

04/06/2024 16:45:00

HKD Hồ Văn Lâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 13:30:00

04/06/2024 15:00:00

TSTL Ngô Văn Thiện

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 16:30:00

HKD Nguyễn Văn Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 17:00:00

Đường Huỳnh Đảnh, Võ Phước Cương, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 11:30:00

Công ty TNHH Vĩnh Thịnh Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 15:00:00

05/06/2024 16:45:00

HKD Lúa Giống Tạo Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:15:00

05/06/2024 14:45:00

TSTL Huỳnh Như Ý; Nguyễn VĂn Dũng; Dương Hồng Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:15:00

06/06/2024 11:30:00

Công ty Duy Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 15:00:00

06/06/2024 16:30:00

Công ty Tân Việt Sinh 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:30:00

06/06/2024 15:00:00

Công ty Tân Việt Sinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:30:00

06/06/2024 16:30:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 11:30:00

Một phần ấp Nhơn Thuận xã Nhơn Thuận xã Nhơn Thạnh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 11:30:00

Một phần ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 13:30:00

07/06/2024 15:00:00

TSTL Xuân Hoà 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 13:30:00

07/06/2024 15:00:00

TSTL Mã Hữu Bảnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 15:15:00

07/06/2024 16:45:00

TSTL Dương Tấn Chơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 15:15:00

07/06/2024 16:45:00

TSTL TRương Văn Đẹp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Đường Đỗ Văn Giàu phường 7 TP. Tân An, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 12:00:00

Xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 11:30:00

PCLA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 15:00:00

Một phần ấp 1, ấp 2 xã Bình Tâm, TP. Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024 15:40:00

05/06/2024 16:30:00

Toàn bộ NMXLNT Việt Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 09:00:00

Toàn bộ HKD Nguyễn Vũ Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 14:30:00

05/06/2024 15:30:00

Toàn bộ HKD TSTL Đỗ Thị Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 10:50:00

05/06/2024 11:30:00

Toàn bộ HKD Ngô Nguyên Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 09:30:00

05/06/2024 10:30:00

Toàn bộ DNTN Thành Đạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 14:00:00

Toàn bộ HKD Trần Văn Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 09:00:00

Toàn bộ Công Ty TNHH Khánh Tâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:30:00

07/06/2024 10:30:00

Toàn bộ Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Vật Liệu Xây Dựng Quốc Gia

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 10:50:00

07/06/2024 11:30:00

Toàn bộ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hòa Thuận Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 13:00:00

07/06/2024 14:00:00

Toàn bộ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Thanh Phúc -Chi Nhánh Xuân Đào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 14:30:00

07/06/2024 15:30:00

Toàn bộ Giếng G10

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 15:40:00

07/06/2024 16:30:00

Toàn bộ HKD Thanh Tùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 15:00:00

08/06/2024 16:00:00

Một phần xã Long Thạnh, xã Long Thuận, xã Tân Long - huyện Thủ Thừa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 16:00:00

Một phần xã Long Thạnh, xã Long Thuận - huyện Thủ Thừa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 08:30:00

Một phần xã Long Thạnh, xã Long Thuận - huyện Thủ Thừa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 08:40:00

Cty Hồng Ký

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 11:00:00

CT TNHH Tuylip Home Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 12:00:00

Một phần xã Hựu Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 16:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 16:00:00

Cty Thái Bình Dương Xanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 09:00:00

04/06/2024 09:40:00

Cty Phú Gia Việt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 10:00:00

04/06/2024 10:40:00

HKD Nguyễn Bá Giào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 11:00:00

04/06/2024 11:40:00

HKD Doanh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 13:00:00

04/06/2024 13:40:00

Cty Song Sải Yến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 13:00:00

04/06/2024 16:00:00

CTY Haita VN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 14:00:00

04/06/2024 14:40:00

Cơ sở Mạnh Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 15:00:00

04/06/2024 15:40:00

Cty Nguyên Xương Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 14:00:00

05/06/2024 14:40:00

Cty Đại Dũng II

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 13:40:00

Cty Thùy Duyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 16:00:00

Cty TNHH GHL Furniture VN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 14:00:00

Một phần xã Hòa Khánh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 11:00:00

05/06/2024 11:40:00

Cty Hạnh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 10:00:00

05/06/2024 10:40:00

Cty Vinpack La

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 10:00:00

05/06/2024 14:00:00

Một phần xã Hòa Khánh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 09:00:00

05/06/2024 09:40:00

Cty Hòa Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 08:40:00

DNTN Trần Văn Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 11:00:00

Cty giải trí Hòa Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 12:00:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 08:40:00

Cty Nguyên Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 11:00:00

Cty Tái chế kim loại Vina

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 16:00:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 16:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 09:00:00

06/06/2024 09:40:00

Cty Sinh học Mê Kông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 10:00:00

06/06/2024 10:40:00

Cty Mai Hùng Bảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 11:00:00

06/06/2024 11:40:00

Cty Vipora Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 13:40:00

Cty VPMMA Châu Âu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 16:00:00

Cty Châu Âu Vina

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 16:00:00

Một phần xã Hựu Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 14:00:00

06/06/2024 14:40:00

Cơ sở Hoàng An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 15:00:00

06/06/2024 15:40:00

HKD Nguyễn Thị Thẩm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 12:00:00

Cty Nguyên Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 06:30:00

08/06/2024 17:00:00

Một phần xã Tân Mỹ, Lộc Giang, An Ninh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 06:30:00

08/06/2024 17:00:00

Một phần xã Tân Mỹ, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Đức Lập Thượng, TT Hậu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 06:30:00

08/06/2024 17:00:00

Một phần xã Thựu Thạnh, TT Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 06:30:00

08/06/2024 17:00:00

Một phần TT Đức Hòa, xã Hựu Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 10:00:00

08/06/2024 14:00:00

Một phần xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 06:00:00

09/06/2024 06:30:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 08:00:00

09/06/2024 11:00:00

Cty Song Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 08:00:00

09/06/2024 12:00:00

Cty Đỉnh Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 08:00:00

09/06/2024 15:00:00

Cty Hạnh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 08:00:00

09/06/2024 15:00:00

Cty Hạnh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 08:00:00

09/06/2024 15:00:00

Cty Hạnh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 08:00:00

09/06/2024 15:00:00

Cty Hạnh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 13:00:00

09/06/2024 16:00:00

Cty Mặt Trời Đỏ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 16:30:00

09/06/2024 17:00:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 07:30:00

04/06/2024 16:30:00

Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 07:30:00

05/06/2024 11:30:00

Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 16:30:00

Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 16:30:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 16:30:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024 06:30:00

05/06/2024 08:00:00

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dệt Công Nghệ Cao Yu Yuang Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 10:30:00

05/06/2024 13:00:00

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kim Tiền Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 10:00:00

Một phần ấp 1A xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 09:00:00

Công ty TNHH MTV Nguyễn Hữu Thọ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 09:15:00

04/06/2024 10:15:00

Công ty TNHH MTV Việt Hóa-Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 13:00:00

04/06/2024 14:00:00

Nguyễn Hữu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 10:30:00

04/06/2024 11:30:00

HKD Nguyễn Trọng Nhân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 14:00:00

04/06/2024 16:00:00

Một phần ấp 5 xã Phước Vân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 14:15:00

04/06/2024 15:15:00

HKD Hải Đăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 15:30:00

04/06/2024 16:30:00

CS Quốc Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 15:30:00

05/06/2024 16:30:00

HKD Cơ sở Điền Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 14:15:00

05/06/2024 15:15:00

Công ty TNHH Hùng Tiến Phát TC

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 14:00:00

05/06/2024 16:00:00

Một phần ấp 4 xã Tân Ân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 14:00:00

Cơ Sở Tiến Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 10:00:00

Toàn bộ KDC Thắng Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 09:00:00

05/06/2024 10:00:00

DNTN Hoài Bảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 10:15:00

05/06/2024 11:15:00

NM XX Kha Thị Hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 09:00:00

Một phần ấp Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 09:00:00

Hồ Văn Song

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 09:30:00

06/06/2024 10:30:00

Một phần ấp 5 xã Tân Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 10:00:00

06/06/2024 11:30:00

HKD Tấn Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 11:00:00

06/06/2024 12:00:00

Một phần ấp 4 xã Long Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 14:00:00

Công ty TNHH Bê Tông Din My Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 14:00:00

06/06/2024 16:00:00

Một phần ấp 4 xã Long Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 14:15:00

06/06/2024 15:15:00

Công Ty Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trần Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 15:30:00

06/06/2024 16:30:00

Xay xát Hai Duyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 10:00:00

Một phần Khu 7, 8 TTCĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 10:00:00

Một phần Khu 7, 8 TTCĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 09:00:00

08/06/2024 10:00:00

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kim Tín

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 10:15:00

08/06/2024 11:15:00

Công ty CP Môi Trường Xanh Thành Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 11:30:00

08/06/2024 13:00:00

Một phần xã Long Khê

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 13:00:00

08/06/2024 14:00:00

Công ty Thành Tài (Gas)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 14:00:00

08/06/2024 16:00:00

Một phần Khu 6 TTCĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 15:30:00

08/06/2024 16:30:00

Cty TNHH Koda Saigon

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 13:00:00

09/06/2024 17:00:00

Cty Cao Trung Nghĩa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/06/2024 08:00:00

09/06/2024 16:00:00

Công ty EH

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 13:00:00

Một phần khu phố 5 thị trấn Tân Thạnh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 15:00:00

Kinh 30/04 – Ấp Đá Biên xã Kiến Bình; ấp Đá Biên xã Thạnh Phước - Thạnh Hóa.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 13:30:00

08/06/2024 16:30:00

Một phần Ấp Nguyễn Rớt xã Hậu Thạnh Đông.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 12:00:00

Một phần khu phố 5 thị trấn Tân Thạnh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 07:30:00

04/06/2024 12:00:00

Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/06/2024 13:00:00

04/06/2024 17:00:00

Một phần ấp 3 xã Lạc Tấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 17:00:00

Một phần ấp 2 xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 17:00:00

Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 07:30:00

05/06/2024 12:00:00

Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 07:30:00

06/06/2024 12:00:00

Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 07:30:00

06/06/2024 12:00:00

Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 17:00:00

Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 17:00:00

Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 17:00:00

Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 07:30:00

04/06/2024 11:30:00

1 phần ấp 3 xã Mỹ Thạnh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 13:00:00

04/06/2024 16:30:00

1 phần KP 2 thị trấn Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 16:30:00

1 phần Ấp An Hòa Xã An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 14:00:00

CS chăn nuôi Nguyễn Trường Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 07:30:00

05/06/2024 08:30:00

Công ty Song Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 09:00:00

05/06/2024 10:00:00

Công ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Europlast Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 10:30:00

05/06/2024 11:30:00

ĐBP 865 MQT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 07:30:00

06/06/2024 11:30:00

1 phần Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 07:30:00

06/06/2024 11:30:00

1 phần Ấp 3 xã Mỹ Quý Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 11:30:00

1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây18

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 16:30:00

1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 16:30:00

1 phần Ấp Sơn Lợi xã An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 16:00:00

1 phần Ấp 4 xã Mỹ Quý Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 13:00:00

07/06/2024 16:00:00

1 phần Ấp 4 xã Mỹ Quý Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 07:30:00

07/06/2024 11:30:00

1 phần Ấp 2 xã Mỹ Quý Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 11:30:00

1 phần KP 2 thị trấn Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 11:30:00

1 phần KP1 thị trấn Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 07:00:00

08/06/2024 12:00:00

1 phần Thị trấn Hiệp Hòa và xã Hiệp Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 13:00:00

08/06/2024 16:00:00

1 phần Ấp Mỹ Lợi và ấp Voi, ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 13:00:00

08/06/2024 16:00:00

1 phần Ấp 2 Mỹ Thạnh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 13:00:00

08/06/2024 16:00:00

1 phần ấp 2 xã MTĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 11:00:00

04/06/2024 13:00:00

Một phần Ấp 3, xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:00:00

05/06/2024 14:30:00

Một phần Ấp Ông Quới, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 15:00:00

05/06/2024 16:30:00

Một phần ấp Ông Quới, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 09:30:00

Một phần Ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 10:00:00

05/06/2024 11:30:00

Một phần Ấp Ông Quới, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024 07:30:00

05/06/2024 16:30:00

Một phần Ấp Rạch Mây- Xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 07:30:00

06/06/2024 11:30:00

Một phần Ấp Rọc Đô- Xã Vĩnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 07:30:00

07/06/2024 16:30:00

Một phần Ấp Rọc Đô- Xã Vĩnh Trị

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/06/2024 07:30:00

07/06/2024 16:30:00

Một phần Ấp Bàu Nâu, Lò Gạch, Rọc Đô, Sậy Giăng - Xã Vĩnh Trị

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 11:30:00

Một phần Ấp Gò Châu Mai- Xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05/06/2024 08:30:00

05/06/2024 11:30:00

Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:30:00

05/06/2024 09:30:00

Tổ Hợp Tác Bơm Điện KT3, xã Thạnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 11:00:00

05/06/2024 11:30:00

Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Long, xã Hưng Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 13:30:00

05/06/2024 14:30:00

Tổ Hợp Tác Trạm Bơm xã Hưng Điền B, xã Hưng Điền B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 15:30:00

05/06/2024 16:30:00

Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện ấp Cây Me, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:30:00

06/06/2024 09:00:00

Cơ sở thu mua phế liệu PÉT VĂN NHỚ, xã Vĩnh Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 09:30:00

06/06/2024 10:00:00

Tổ hợp tác trạm bơm điện ấp Vĩnh Bửu, ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 11:00:00

06/06/2024 11:30:00

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tố, ấp Bàu Chứa, xã Thạnh Hưng, TX Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 07:30:00

04/06/2024 12:00:00

Mộ phần xã Bình Quới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 11:30:00

Hộ Lê Minh Lực

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/06/2024 13:00:00

04/06/2024 17:00:00

Mộ phần xã Thanh Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 07:00:00

05/06/2024 17:30:00

Một phần ấp Long An, xã Long Trì

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/06/2024 07:00:00

05/06/2024 17:30:00

Một phần ấp Long An, xã Long Trì

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục