Thứ hai, 03/06/2024, 22:22 (GMT+7)

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 4 - 9/6/2024): Nhiều huyện cúp điện liên tục, thời gian kéo dài gần 10 tiếng/ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông báo lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 4 - 9/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Tây Ninh tuần này (từ 4 - 9/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Tây Ninh có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_21
Lịch cúp điện Tây Ninh được cập nhật liên tục tại Tiếp thị & Gia đình

Chi tiết lịch cúp điện tây Ninh tuần này (từ 4 - 9/6/2024)

Lịch cúp điện Thành Phố Tây Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh TP Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Phước, Tân Trung, Tân Lập xã Tân Bình; ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 11:30:00

Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn; ấp Thạnh Hiệp, Thạnh Lợi, Thạnh Đông xã Thạnh Tân, Ấp Tân Lập, Tân Trung xã Tân Bình.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Bình B xã Phước Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 17:00:00

Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Xóm Mới 1 xã Thanh Phước; Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp 6 xã Bàu Đồn; Ấp Giữa xã Hiệp Thạnh; Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức. Công ty Đại Lộc Phát; Công ty Kim Hòa Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 08:30:00

Ấp Sóc Lào, Bà Nhã xã Đôn Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 16:00:00

Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận; ấp Trảng Sa, Thuận Lợi, Trảng Cỏ, Bến Kinh xã Đôn Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06/06/2024 07:30:00

06/06/2024 17:00:00

Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Hội Thắng xã Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Đông Thành xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Khu phố 1, 4 thị trấn Tân Châu; ấp Thạnh Hiệp, Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 17:00:00

Ấp Suối Dộp xã Thái Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 11:30:00

Khách hàng: Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 11:30:00

Khách hàng: Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 11:30:00

Khách hàng: Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 13:30:00

04/06/2024 17:00:00

Khách hàng: Nguyễn Đăng Tuấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 17:00:00

Ấp Thanh Sơn, Thanh Hùng, Thanh Hòa xã Thanh Điền; Ấp Thanh Bình xã An Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Thanh Phước, Thanh Đông, Thanh Trung xã Thanh Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 11:30:00

Khu phố 4 Thị Trấn Châu Thành; Ấp Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Phong, Bình Long xã Thái Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 17:00:00

Ấp 3 xã Bến Củi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Lộc xã Phước Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Lộc xã Phước Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 17:00:00

Ủy Ban Nhân Dân xã Trường Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 17:00:00

Thực phẩm chay Âu Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 17:00:00

Ấp Trường An xã Trường Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 17:00:00

Ấp Trường Thọ xã Trường Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 17:00:00

Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 17:00:00

Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 17:00:00

Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 17:00:00

Ấp Trường Lưu xã Trường Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 17:00:00

Ấp Trường Lưu xã Trường Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 17:00:00

Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 17:00:00

Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 08:00:00

05/06/2024 17:00:00

Ấp Trường Phước xã Trường Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Long Hải xã Trường Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Long Yên xã Long Thành Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Năm Trại xã Trường Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Long Yên xã Long Thành Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Trường Ân xã Trường Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Bến Kéo xã Long Thành Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 17:00:00

Ấp Bến xã An Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 11:30:00

Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:30:00

06/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 13:30:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 11:30:00

Ấp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 11:30:00

Ấp Long Thạnh xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Khu phố 2, 4 thị trấn Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 11:30:00

Khu phố 4 thị trấn Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Long Bình xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 13:30:00

08/06/2024 17:00:00

Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 08:00:00

09/06/2024 11:30:00

Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục