Thứ hai, 03/06/2024, 05:58 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 3 - 9/6/2024): Cả loạt dài khu vực cúp điện liên tục 10 tiếng trong ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thông báo lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 3 - 9/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Bến Tre

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc Bến Tre tuần này (từ 3 - 9/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện Bến Tre có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

lịch cúp điện_20
Lịch cúp điện Bến Tre được Tiếp thị & Gia đình cập nhật thường xuyên.

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 3 - 9/6/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/06/2024 07:00:00

07/06/2024 11:00:00

Ấp Bình Thành xã Bình Phú; khu phố 4 phường 7

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:30:00

07/06/2024 11:00:00

Ấp Mỹ An B xã Mỹ Thạnh An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 10:00:00

07/06/2024 12:00:00

Ấp 1,2 xã Phú Nhuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 13:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp 1 xã Phú Nhuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 14:30:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 13:00:00

08/06/2024 17:00:00

Khu phố 3 phường An Hội, khu phố 2,3 phường 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 13:00:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp 3 xã Nhơn Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 07:00:00

08/06/2024 14:00:00

Khu phố 1 phường 8

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 07:00:00

08/06/2024 12:00:00

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Ngọc Tòng phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Chi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/06/2024 07:30:00

07/06/2024 16:00:00

Ấp 9 xã An Hiệp huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 07:30:00

07/06/2024 16:00:00

KP An Thuận thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 07:30:00

07/06/2024 16:00:00

Ấp 2-3 xã Phú Lễ huyện Ba Tri.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 17:00:00

Xã An Phú Trung, ấp 2-3 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024 07:00:00

08/06/2024 17:00:00

Xã An Thạnh; khu phố 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Tây xã An Định, Hội An – An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 xã Đa Phước Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/06/2024 07:00:00

09/06/2024 18:00:00

Khu phố 7 – ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới xã Tân Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/06/2024 07:00:00

09/06/2024 18:00:00

Khu phố 7 – ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới xã Tân Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/06/2024 08:00:00

04/06/2024 09:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 13:00:00

04/06/2024 14:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 10:00:00

04/06/2024 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 15:00:00

04/06/2024 16:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 10:00:00

06/06/2024 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 08:00:00

06/06/2024 09:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 14:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 13:00:00

06/06/2024 14:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Phú Đông xã An Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/06/2024 09:00:00

03/06/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Trần Văn Hừng xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/06/2024 10:15:00

03/06/2024 11:00:00

Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Oanh xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 10:15:00

04/06/2024 11:00:00

Khách hàng Cơ Sở Chăn Nuôi Lương Thanh Mộng xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2024 09:00:00

04/06/2024 10:00:00

Khách hàng NTTS Trần Văn Sơn xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 09:00:00

05/06/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Trần Nguyễn Hiếu Nghĩa xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2024 10:15:00

05/06/2024 11:00:00

Khách hàng Cơ sở Thuận Phát + Đỗ Văn Thanh xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 10:15:00

06/06/2024 11:00:00

Khách hàng NTCN Hồ Văn Thủy xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024 09:00:00

06/06/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Đỗ Thị Kha Mơ xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Phú Thành – Phú Long – Phú Hưng xã Phú Thuận, Vinh Điền – Vinh Hội xã Vang Quới Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Giồng Bông xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Bình Huề 1 – Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Giồng Sầm xã Bình Thới, Bình Trung xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Nguyễn Văn An xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 10:10:00

07/06/2024 11:00:00

Khách hàng NTCN Đặng Văn Ựng xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận, Phú Mỹ xã Phú Vang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Long xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 09:00:00

09/06/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Đặng Thanh Xuân xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 10:10:00

09/06/2024 11:00:00

Khách hàng NTCN Ngô Văn Bảy xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Thạnh xã Tân Phong

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 09:30:00

CSNT Ngô Văn Dũng ấp Quí Đức B xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 09:30:00

08/06/2024 11:00:00

Đặng Văn Hòa ấp Quí Thế xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 13:00:00

08/06/2024 14:30:00

HKD Cô Sương II ấp Quí Đức A xã Quới Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 13:40:00

08/06/2024 15:40:00

HKD cá thể Đức Định ấp Thạnh B xã Tân Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 16:00:00

08/06/2024 17:00:00

UBND xã Thới Thạnh ấp Xương Thới I xã Thới Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/06/2024 08:30:00

03/06/2024 17:00:00

Khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Quới Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/06/2024 13:30:00

03/06/2024 17:00:00

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:30:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Vinh xã Tân Thạch, Hữu Chiến xã Hữu Định, Phước Thành xã Phước Thạnh, ấp 4 – 7 xã An Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 07:30:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Vinh xã Tân Thạch, Hữu Chiến xã Hữu Định, Phước Thành xã Phước Thạnh, ấp 4 – 7 xã An Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 07:30:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Vinh xã Tân Thạch, Hữu Chiến xã Hữu Định, Phước Thành xã Phước Thạnh, ấp 4 – 7 xã An Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 11:00:00

Ấp Tân Vinh xã Tân Thạch, Hữu Chiến xã Hữu Định, Phước Thành xã Phước Thạnh, ấp 4 – 7 xã An Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 18:00:00

Xã Tiên Long, Phú Đức; ấp Tiên Tây Thượng – Khánh Hội Đông – Khánh Hội Tây thị trấn Tiên Thủy; ấp Tân Đông – Tân Bắc – Tân Nam xã Tân Phú, Hữu Nhơn xã Hữu Định

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/06/2024 07:30:00

09/06/2024 17:00:00

Ấp 3 – 4 – 5 – 7 – 8 xã Quới Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp 1A - 2A - 3 - 4 - 5 - 6 xã Thạnh Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp 3 - 5 - 6 xã Thạnh Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp 7 xã Tân Lợi Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 08:00:00

08/06/2024 13:00:00

Ấp 9 xã Phước Long, ấp 1 - 6 xã Sơn Phú, xã Hưng Phng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 12:00:00

Ấp Sơn Long xã Sơn Định, Hòa Thuận - Vĩnh Lộc xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Lân Nam - Lân Tây - Song Lân xã Phú sơn, Bình Tây xã Vĩnh Thành, An Hòa - Tân An - Hòa An xã Long Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 09:30:00

08/06/2024 13:00:00

Ấp Long Hiệp xã Hòa Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 11:00:00

08/06/2024 13:00:00

Ấp Sơn Lân - Sơn Phụng xã Sơn Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 13:00:00

08/06/2024 15:00:00

Ấp Phú Đa - Phú Bình xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 14:30:00

08/06/2024 16:00:00

Ấp Chợ xã Phú Phụng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 15:00:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Phụng Đức B xã Phú Phụng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 08:00:00

09/06/2024 13:00:00

Ấp Vĩnh Bắc - Vĩnh Nam xã Vĩnh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Ấp Ông Thung – Ông Cốm – Xốm Cối – Chợ Cũ xã Thạnh Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Khu phố Phước Hậu thị trấn Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Thuận – Tân Đức A – Tân Đức B – Tân An xã Tân Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024 07:30:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Thuận – Tân Đức A – Tân Đức B – Tân An xã Tân Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/06/2024 07:30:00

09/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Mỹ – Tân Thạnh xã Tân Bình, Thanh Bắc xã Tân Thanh Tây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/06/2024 07:30:00

09/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Mỹ – Tân Thạnh xã Tân Bình, Thanh Bắc xã Tân Thanh Tây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/06/2024 08:00:00

09/06/2024 11:00:00

Ấp Thanh Sơn - xã Thanh Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 09:30:00

08/06/2024 17:00:00

Ấp Vĩnh Trị xã Khánh Thạnh Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 09:30:00

09/06/2024 17:00:00

Ấp Thanh Sơn 3 - xã Thanh Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2024 14:30:00

09/06/2024 17:00:00

Ấp Thanh Sơn 3 - xã Thanh Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục