Tiếp Thị Gia Đình

Thứ năm, 20/06/2024, 05:06 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 20 – 23/6/2024): Nhiều cụm dân cư sáng sớm đến chiều muộn không có điện để dùng

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thông báo lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 20 – 23/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 20 – 23/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Bạc Liêu có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_4
Lịch cúp điện Bạc Liêu được Tiếp thị & Gia đình cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 20 – 23/6/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/06/2024 06:30:00

20/06/2024 11:30:00

Đường 23 Tháng 8 (lề bên trái từ ngã tư 23 Tháng 8 - Trần Phú đến ngã ba 23 Tháng 8 - Bà Huyện Thanh Quan), Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã ba 23 Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu đến Ẩm thực Trường An 2) - Phường 7

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:00:00

20/06/2024 11:30:00

Ấp Biển Tây A - xã Vĩnh Trạch Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 11:30:00

20/06/2024 16:30:00

Ấp Giồng Nhãn A - xã Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 11:30:00

20/06/2024 16:30:00

Ấp Biển Đông A, Biển Đông B - xã Vĩnh Trạch Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 06:30:00

21/06/2024 13:30:00

Khóm Chòm Xoài - phường Nhà Mát. Ấp 12, 15, 16 - xã Vĩnh Hậu A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 11:30:00

21/06/2024 16:30:00

Đường Hoàng Sa (từ ngã tư Hoàng Sa - Bạch Đằng đến Cầu Đê) - Phường Nhà Mát; Đường Đê Biển - Ấp Giồng Nhãn A - xã Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 06:00:00

21/06/2024 12:30:00

Ấp Biển Tây A - xã Vĩnh Trạch Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 05:45:00

22/06/2024 17:00:00

Khóm 8 - Phường 5; Xã Vĩnh Trạch; Ấp Biển Đông A, Biển Đông B, Giồng Giữa A, Giồng Giữa B - xã Vĩnh Trạch Đông.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 06:30:00

23/06/2024 13:30:00

Đường Tránh Quốc Lộ - khóm Trà Khứa - Phường 8

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/06/2024 07:00:00

20/06/2024 11:30:00

Ấp Phú Tòng - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 11:00:00

20/06/2024 15:30:00

Ấp Đay Tà Ny, Giá Tiểu - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:00:00

21/06/2024 11:00:00

Ấp Trần Nghĩa - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 09:50:00

21/06/2024 12:20:00

Ấp Đông Hưng - xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 12:30:00

21/06/2024 15:30:00

Ấp Trung Hưng 3 - xã Vĩnh Hưng A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 14:00:00

21/06/2024 16:30:00

Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 1 - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 06:30:00

22/06/2024 11:00:00

Ấp Xẻo Chích - Thị Trấn Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 06:30:00

22/06/2024 12:00:00

Thị trấn Châu Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/06/2024 11:00:00

22/06/2024 15:00:00

Ấp Trà Hất, Nhà Việc, Bào Sen - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 11:00:00

22/06/2024 15:30:00

Ấp Đông Hưng - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 07:00:00

22/06/2024 11:30:00

Ấp Bà Chăng B - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/06/2024 07:00:00

20/06/2024 13:00:00

Ấp Long Hậu, Phước Hòa Tiền - thị trấn Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:00:00

20/06/2024 16:00:00

Ấp 9, 9A, 9B, 9C, 2A, 4 - xã Phong Thạnh Tây B; Ấp 2B, 8A - xã Phong Thạnh Tây A

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/06/2024 12:30:00

20/06/2024 16:00:00

Ấp 12 - Xã Phong Thạnh Tây B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 06:30:00

21/06/2024 13:00:00

Ấp Bình Hổ, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phú Tây. Ấp 21 - xã Phong Tân. Thời gian dự kiến bắt đầu ngừng cấp điện từ 06 giờ 30 ngày 21/6/2024, thời gian dự kiến cấp điện trở lại từ 13 giờ 00 ngày 21/6/2024.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 14:00:00

21/06/2024 16:30:00

Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Trinh - Xã Hưng Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:00:00

21/06/2024 12:00:00

Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú Ấp 17, 18, 19, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Thành - xã Vĩnh Mỹ B - huyện Hòa Bình Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/06/2024 07:00:00

22/06/2024 13:00:00

Ấp Phước Thạnh - xã Phước Long; Ấp Long Hòa - thị trấn Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/06/2024 07:00:00

20/06/2024 16:30:00

Khu vực Ấp Ninh Thạnh II, Tà Ky, Ninh Phước - xã Ninh Hòa; Ấp Đầu Sấu Đông, Bình Dân - xã Lộc Ninh.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/06/2024 07:00:00

21/06/2024 16:30:00

Khu vực ấp Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi A.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 16:00:00

Thạnh 1, Công Điền - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 16:00:00

Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền, Bửu Đông - xã Long Điền Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 13:30:00

Xã An Trạch A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 16:00:00

Ấp Quyết Thắng - xã An Trạch A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 16:00:00

Ấp 1 - xã An Trạch A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 13:30:00

21/06/2024 15:30:00

Ấp 2, Anh Dũng - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 13:30:00

Ấp Vinh Điền, Lập Điền - xã Long Điền Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 07:30:00

23/06/2024 10:30:00

Ấp 4 - thị trấn Gành Hào; Ấp Canh Điền - xã Long Điền Tây, Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/06/2024 06:00:00

20/06/2024 17:00:00

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Ninh Lợi, Trà Co - xã Minh Diệu; Ấp Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 06:00:00

21/06/2024 17:00:00

Ấp 17, 18, 19, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Thành - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú - huyện Phước Long Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 06:00:00

21/06/2024 17:00:00

Ấp 14, 15, An Nghiệp, An Thành, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Thanh Sơn, 17 - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 06:00:00

22/06/2024 14:00:00

Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 06:00:00

22/06/2024 17:00:00

Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 06:00:00

22/06/2024 17:00:00

Xã Vĩnh Mỹ A - huyện Hòa Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/06/2024 10:30:00

22/06/2024 13:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 06:30:00

23/06/2024 17:00:00

Ấp 13 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 11:00:00

23/06/2024 17:00:00

Ấp 13, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu Ấp 12, Cây Gừa - xã Vĩnh Hậu A

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 00:06:00

23/06/2024 16:00:00

Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B - thị trấn Hòa Bình Ấp Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 - xã Long Thạnh - huyện Vĩnh Lợi.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục