Tiếp Thị Gia Đình

Thứ hai, 17/06/2024, 05:40 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 17 - 23/6/2024): Danh sách khu vực cúp điện cả ngày xếp hàng dài

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông báo lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 17 - 23/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Bến Tre

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Bến Tre tuần này (từ 17 - 23/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện Bến Tre có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

lịch cúp điện_22
Lịch cúp điện Bến Tre được Tiếp thị & Gia đình cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 17 - 23/6/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 07:00:00

18/06/2024 17:00:00

Khu phố Bình Thắng, Bình Lợi phường 6

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/06/2024 07:00:00

19/06/2024 11:00:00

Ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:00:00

21/06/2024 17:00:00

Khu phố Bình Khởi phường 6

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/06/2024 07:00:00

22/06/2024 17:00:00

Ấp Mỹ An B, C, An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/06/2024 07:00:00

22/06/2024 11:00:00

Khu phố 2, phường 4, TP.Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 07:00:00

22/06/2024 11:00:00

Khu phố 2 phường 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 07:00:00

22/06/2024 12:00:00

Khu phố 2 phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 07:00:00

23/06/2024 10:00:00

Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 07:00:00

23/06/2024 10:00:00

Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 07:00:00

23/06/2024 17:00:00

Ấp An Thuận A, Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/06/2024 08:00:00

22/06/2024 13:00:00

Khu phố 2, phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:30:00

19/06/2024 11:00:00

Ấp 4, xã Phú Nhuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 08:30:00

21/06/2024 12:00:00

Ấp 3, xã Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 09:00:00

22/06/2024 11:00:00

NH TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chi Nhánh Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 10:00:00

19/06/2024 12:00:00

Ấp 4, xã Phú Nhuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2024 13:00:00

17/06/2024 17:00:00

Ấp Mỹ Hòa, xã Bình Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/06/2024 13:00:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa xã Nhơn Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 13:00:00

22/06/2024 17:00:00

NH TMCP Bưu Điện Liên Việt -Chi nhánh Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 14:00:00

23/06/2024 17:00:00

Cơ sở Dương Công Quyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 14:30:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp 2A, xã Nhơn Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 14:30:00

22/06/2024 17:00:00

Phòng Hậu Cần CA Tỉnh Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 15:30:00

23/06/2024 17:00:00

Cty TNHH Thế Giới Việt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

17/06/2024 07:30:00

17/06/2024 16:30:00

Ấp An Hòa- An Qui, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2024 07:30:00

17/06/2024 16:30:00

Ấp 6, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2024 07:30:00

17/06/2024 16:30:00

Ấp 1, xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 07:30:00

18/06/2024 11:00:00

Trạm tăng áp Phú Lễ, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 07:30:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp 3, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 16:00:00

Ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 16:00:00

Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Trọng Tài, xã An Đức ,huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 16:00:00

Khách hàng Nuôi Tôm Đặng Văn Phục, xã An Đức, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 16:00:00

Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Hùng, xã An Đức, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 16:00:00

Khách hàng Nuôi tôm Lê Văn Tấn, xã An Đức, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 16:00:00

Khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Lợi, Thị Trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 16:00:00

Khách hàng Nuôi tôm Trần Văn Mơ, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 16:00:00

Ấp Tân Bình, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 16:00:00

Khách hàng Nuôi tôm Đinh Văn Hoài Nam, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 16:00:00

Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Phương, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 16:00:00

Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Lực, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 16:00:00

Khách hàng Công Ty TNHH Phước Tiến, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 16:00:00

Khách hàng Nuôi tôm Mạc Đăng Khoa 2, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 16:00:00

Khách hàng Nuôi Tôm Lê Văn Tuấn, Thị Trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 18:00:00

Xã An Hiệp, ấp 1-6, xã An Bình Tây, KP6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 11:00:00

Khách hàng Mua bán thủy hải sản Lộc Phát, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 11:00:00

Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Nghiệp, xã Tân Xuân huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 11:00:00

Khách hàng Trần Văn Bé, xã Tân Xuân ,huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 07:30:00

23/06/2024 11:00:00

Khách hàng Công ty TNHH Tân Long MeKong, Thị Trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 10:00:00

23/06/2024 12:00:00

Khách hàng Cty CP Khám Chữa Bệnh Minh Đức, Thị Trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 13:00:00

22/06/2024 17:00:00

Khách hàng Công Ty TNHH 1TV Phân Bón Bến Tre, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 13:00:00

22/06/2024 17:00:00

Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Nhỏ, Thị Trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 17:00:00

Xã Phước Hiệp; ấp Phước Tân – Phước Hảo – Phước Điền – Phước Lý – Phú Đông Thượng xã Bình Khánh, Định Nghĩa xã Định Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 09:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 12:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 08:00:00

23/06/2024 12:00:00

Khu phố 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 08:30:00

21/06/2024 09:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 10:00:00

19/06/2024 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 10:10:00

21/06/2024 12:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 13:00:00

19/06/2024 14:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 13:20:00

21/06/2024 16:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 15:00:00

19/06/2024 16:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 17:00:00

Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 17:00:00

Ấp Vinh Hội, xã Vang Quới Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 17:00:00

Ấp Long Hội, xã Long Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 17:00:00

Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 17:00:00

Khách NTCN Trịnh Văn Châu, xã Bình Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Long – Phước Thạnh, xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp Vinh Thái, xã Vang Quới Tây, Vinh Trung, xã Vang Quới Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp Giồng Sầm, xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 17:00:00

Ấp Giồng Tre, xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 17:00:00

Ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Thạnh, xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Lợi, xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 17:00:00

Ấp Vinh Châu, xã Vang Quới Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 17:00:00

Ấp Giồng Bông, xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 17:00:00

Ấp Bình Trung, xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 08:00:00

22/06/2024 17:00:00

Khu phố 1 – 3 – ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/06/2024 08:30:00

17/06/2024 17:00:00

Ấp 3, xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/06/2024 08:30:00

17/06/2024 17:00:00

Ấp Long Thạnh, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2024 08:30:00

17/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2024 08:30:00

17/06/2024 17:00:00

Ấp Vinh Xương, xã Vang Quới Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 09:00:00

21/06/2024 12:00:00

Ấp Long An, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 09:00:00

21/06/2024 12:00:00

Ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 09:00:00

21/06/2024 12:00:00

Ấp Bình Trung, xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 09:00:00

23/06/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Huỳnh Thanh Dũng 3, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 10:15:00

16/06/2024 11:00:00

Khách hàng Hồ Hữu Tài, xã Phú Vang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 10:15:00

23/06/2024 11:00:00

Khách hàng NTCN La Văn Hiền, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/06/2024 07:30:00

19/06/2024 11:00:00

Ấp Thạnh Hưng B, xã Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 11:00:00

Ấp Thạnh Quí, xã Bình Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 11:00:00

Ấp An Hội A, xã An Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 10:00:00

19/06/2024 14:00:00

Ấp Thạnh Hưng B, xã Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 10:00:00

20/06/2024 14:00:00

Ấp An Thủy, xã An Qui

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 13:00:00

21/06/2024 17:00:00

Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị trấn Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/06/2024 14:00:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 14:00:00

20/06/2024 17:00:00

Ấp An Phú, xã An Qui

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

17/06/2024 07:30:00

17/06/2024 17:00:00

Ấp Phú Mỹ – Phú Khương xã Phú Túc, Phước Hựu xã Tam Phước, ấp 9 – Phú Thạnh, xã An Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 07:30:00

18/06/2024 17:00:00

Ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 4 xã Tân Thạch, ấp 3 xã Quới Sơn, Long Thạnh, xã Giao Long, Hữu Chiến, xã Hữu Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 07:30:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp 3 – 4 – 5 – 7 – 8 xã Quới Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 17:00:00

Ấp Hòa Chánh xã Sơn Hòa, An Hòa – Hòa Thanh, xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 17:00:00

Ấp Phú Xuân xã Phú Đức, Phú Khương – Phú Hòa – Phú Tân xã Phú Túc, Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 17:00:00

Ấp 4 – 7 xã An Khánh, Phú Ngãi – Phước Hòa, xã Phú An Hòa, ấp 4, xã Tân Thạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 07:30:00

23/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Thành – Phước Thiện – Phước Trạch, xã Phước Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 11:30:00

Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, ấp 4, xã Tân Thạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2024 08:15:00

17/06/2024 17:00:00

Ấp Phú Mỹ – Phú Khương, xã Phú Túc, Phước Hựu, xã Tam Phước, ấp 9 – Phú Thạnh, xã An Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2024 13:00:00

17/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Hựu, xã Tam Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 13:00:00

18/06/2024 17:00:00

Ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 4 xã Tân Thạch, ấp 3 xã Quới Sơn, Long Thạnh, xã Giao Long, Hữu Chiến, xã Hữu Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Phước - Tân Bình xã Tân Thanh, ấp 1, xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 08:00:00

16/06/2024 10:00:00

KH: Cty TNHH XNK Trung Việt Thái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2024 08:00:00

17/06/2024 15:00:00

Ấp 2 – 3, xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2024 08:00:00

17/06/2024 15:00:00

Ấp 4 - 5 - 6 – 7, xã Lương Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 17:00:00

Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 17:00:00

Ấp 1, xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 17:00:00

Ấp 3, xã Lương Quới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 17:00:00

Ấp 7, xã Thuận Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp 4, xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

Ấp Phong Hòa, xã Phong Nẫm

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/06/2024 09:00:00

21/06/2024 13:00:00

Khu Phố 3 - ấp 5B - ấp 6 Thị trấn Giồng Trôm, ấp 1 xã Bình Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/06/2024 09:00:00

21/06/2024 13:00:00

Ấp 3 – 6, xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 14:27:00

16/06/2024 15:18:00

Xã Bình Hòa, Lương Quới, Châu Hòa, lương Hòa, Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 17:00:00

Ấp Lân Nam - Lân Tây, xã Phú Sơn, Tây Lộc-Bình Tây, xã Vĩnh Thành, An Hòa - Tân An - Hòa An, xã Long Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 13:00:00

Ấp Nhơn Phú - Long Hiệp - Định Bình, xã Hòa Nghĩa, Long Vinh, xã Long Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/06/2024 08:00:00

21/06/2024 13:00:00

Ấp Phụng Đức - Phụng Đức B, xã Phú Phụng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 12:00:00

21/06/2024 16:00:00

Ấp Sơn Lân - Sơn Phụng, xã Sơn Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

17/06/2024 08:00:00

17/06/2024 17:00:00

- Ấp Mỹ Sơn Đông – Kinh Gãy – Phú Bình, xã Phú Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 17:00:00

- Ấp Sùng Tân, xã Tân Thanh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

- Ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 08:00:00

21/06/2024 17:00:00

- Ấp Hòa Bình xã Hòa Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 13:30:00

18/06/2024 17:00:00

- Ấp Tân Thuận Ngoài, xã Tân Phú Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 14:30:00

19/06/2024 17:00:00

- Ấp Tân Thông 2, xã Thanh Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục