Tiếp Thị Gia Đình

Thứ hai, 17/06/2024, 18:51 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An tuần này (từ 18 - 23/6/2024): Hàng loạt đơn vị, hộ dân cúp điện 15 tiếng/ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông báo lịch cúp điện Long An tuần này (từ 18 - 23/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Long An

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc Long An tuần này (từ 18 - 23/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Long An có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_1
Lịch cúp điện Long An được Tiếp thị & Gia đình cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Long An tuần này (từ 18 - 23/6/2024)

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 17:00:00

Một phần xã Mỹ An thuộc huyện Thủ Thừa-Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 13:30:00

19/06/2024 17:00:00

Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre - CN Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

Một phần xã An Vĩnh Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

Một phần đường Trần Văn Ngà xã An Vĩnh Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

Một phần đường Đỗ Văn Giàu xã An Vĩnh Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 17:00:00

Đường Trần Văn Ngà xã An Vĩnh Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 11:30:00

Công Ty TNHH Bao Bì Tiên Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 17:00:00

Một phần đường Khương Minh Ngọc, Ấp Vĩnh Hòa thuộc xã An Vĩnh Ngãi- Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 10:00:00

Một phần đường Nguyễn Văn Khánh, phường 7-TP Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:15:00

20/06/2024 10:00:00

TSTL Nguyễn Văn Mười

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 09:50:00

20/06/2024 11:30:00

Một phần đường VĐ TP Tân An,xã Bình Tâm-TP Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 10:00:00

20/06/2024 11:30:00

TSTL Trần Văn Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 13:15:00

20/06/2024 15:00:00

Một phần đường Đinh Viết Cừu và Ấp 1 Xã Bình Tâm- Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 13:15:00

20/06/2024 15:00:00

Công ty TNHH DV TM Mai Thành Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 15:00:00

20/06/2024 16:45:00

Một phần đường Trần Minh Châu, xã Nhơn Thạnh Trung, phường 5-Tp Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 15:00:00

20/06/2024 16:30:00

TSTL Đoàn Ngọc Truyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 16:55:00

21/06/2024 17:10:00

Một phần phường 6,4, Tân Khánh, Khánh Hậu và xã Lợi Bình Nhơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 08:00:00

21/06/2024 17:00:00

Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Chánh, Phạm Văn Tuân thuộc phường Khánh Hậu-Tp Tân AN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 08:00:00

22/06/2024 11:30:00

Ngân Hàng HTX

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 15:30:00

22/06/2024 16:30:00

Một phần đường Châu Thị Kim thuộc phường 7 Tp Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 14:15:00

22/06/2024 15:15:00

Cắt FCO TBA Công An Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 13:00:00

22/06/2024 14:00:00

Ngân hàng TM CP Á Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 09:00:00

Toàn bộ Nhà Máy Xay Xát Ngọc Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 09:30:00

18/06/2024 10:30:00

Toàn bộ Công ty Thiên Phú Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 10:50:00

18/06/2024 11:30:00

Toàn bộ Trường KTGT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

thời gian dự kiến đóng điện trở lại

địa điểm ngừng cung cấp điện

lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 07:30:00

18/06/2024 10:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 16:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 16:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 08:40:00

Công Ty Cổ Phần Nafoods Miền Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 11:00:00

Cty Vũ Trụ La

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2024 09:00:00

17/06/2024 09:40:00

Cty CP ĐT&XD Tân Đô

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 09:00:00

18/06/2024 09:40:00

Công ty Tân Minh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 10:00:00

18/06/2024 10:40:00

Công ty DNN Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 11:00:00

18/06/2024 11:40:00

Cty TNHH Bethel VINA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 13:00:00

18/06/2024 13:40:00

DNTN Sản Xuất và Thương Mại Việt Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 13:00:00

18/06/2024 16:00:00

Cty Vạn Thiên Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 14:00:00

18/06/2024 14:40:00

Cty Taico 218

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 15:00:00

18/06/2024 15:40:00

HKD Nguyễn Minh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 15:40:00

18/06/2024 16:20:00

Cty Chất Lượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/06/2024 07:30:00

19/06/2024 11:30:00

Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/06/2024 13:00:00

19/06/2024 16:30:00

Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 09:30:00

Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/06/2024 10:00:00

20/06/2024 11:30:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/06/2024 13:00:00

20/06/2024 14:00:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 14:30:00

20/06/2024 16:00:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 13:00:00

21/06/2024 14:00:00

Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 07:30:00

21/06/2024 09:30:00

Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 10:00:00

21/06/2024 11:30:00

Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 14:30:00

21/06/2024 16:00:00

Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 16:30:00

Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/06/2024 08:00:00

22/06/2024 10:00:00

Một phần xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 10:00:00

22/06/2024 12:00:00

Một phần xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mộc Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực xã Bình Hiệp, xã Bình Tân, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường; Toàn bộ khu vực xã Bình Hòa Tây, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực xã Tuyên Thạnh, Xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực Phường 1, Phường 2, thị xã Kiến Tường.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực Phường 1, Phường 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường; Toàn bộ khu vực xã Bình hòa Tây, xã Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa Đông, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực Phường 2, thị xã Kiến Tường; Toàn bộ khu vực xã Tân Lập, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực xã Tân Lập, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 08:30:00

18/06/2024 11:30:00

Một phần ấp 7 xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 13:00:00

18/06/2024 16:30:00

Một phần ấp 1, 3 xã Lương Bình huyện Bến Lức và một phần ấp 3B Xã Hựu Thạnh huyện Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 10:30:00

19/06/2024 11:30:00

HKD Việt Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 12:30:00

19/06/2024 13:30:00

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hoàng Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 15:30:00

19/06/2024 16:30:00

Công Ty TNHH Quảng Cáo Thanh Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:30:00

19/06/2024 16:30:00

Một phần Ấp Phước Tỉnh, Ấp Long Bình xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:30:00

19/06/2024 16:30:00

Một phần Ấp Phước Tỉnh, Ấp Long Bình xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 09:00:00

19/06/2024 10:00:00

Công Ty Cổ Phần Long Hiệp 2x250 KVA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 11:00:00

Công ty TNHH H2HU, Công ty TNHH H2HA, Công ty TNHH H2K, Công Ty TNHH H2T, Công Ty TNHH H2HO, Công ty TNHH Đầu tư H2O Bến Lức, Công Ty TNHH H2HD

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 09:00:00

Công Ty Cổ Phần Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 09:30:00

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật Điện Mặt Trời Red Sun One

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 10:00:00

20/06/2024 11:30:00

TBA 3x50 kVA Công ty TNHH TM SX Nhựa xốp Nam Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 13:00:00

20/06/2024 14:30:00

Công ty TNHH San Hà (Phước Lợi)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 15:00:00

20/06/2024 16:00:00

DNTN Nguyễn Thế Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 10:00:00

21/06/2024 11:30:00

TBA 320 kVA DNTN Thái Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 12:00:00

21/06/2024 13:00:00

TBA 3x50 kVA CN Cty CPĐTPT Công Nghệ Nông Nghiệp Sạch Hồ Việt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 14:00:00

21/06/2024 15:00:00

Công ty Cổ phần Hóa Dầu Khang An (CTy TNHH Đông Nhân)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 15:30:00

21/06/2024 16:30:00

CN Công ty TNHH Cơ Khí Nam Việt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 08:00:00

21/06/2024 09:30:00

Công ty TNHH SX TM Tâm Đức Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 08:00:00

22/06/2024 11:30:00

Một phần ấp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xã Nhựt Chánh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/06/2024 07:00:00

22/06/2024 16:00:00

Một phần ấp 5, 6, 7 xã Tân Bửu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/06/2024 13:00:00

22/06/2024 16:00:00

một phần ấp 3 xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 08:00:00

23/06/2024 16:00:00

Công ty Ngọc Minh Châu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 08:00:00

23/06/2024 16:00:00

Công ty TNHH King Show Việt Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 08:00:00

23/06/2024 16:00:00

Nhà máy cấp nước KCN Phú An Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/06/2024 08:00:00

23/06/2024 16:00:00

Chi nhánh Công ty TNHH TM XNK Vật liệu Xây dựng 168 - Kho chứa hàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 10:00:00

Một phần ấp 4, 5 xã Phước Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 10:30:00

18/06/2024 12:00:00

Một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 14:00:00

18/06/2024 16:00:00

Một phần Khu 1A TTCĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 15:00:00

19/06/2024 16:30:00

HKD Phạm Văn Quyến (75kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 10:00:00

19/06/2024 11:30:00

Chi nhánh 8-Công ty TNHH Tin học Anh Việt (50kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 13:00:00

19/06/2024 14:30:00

Hộ nuôi tôm Huỳnh Quốc Việt (75kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 09:30:00

HKD Nguyễn Văn Tùng (100kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 09:00:00

Hộ nuôi tôm Phạm Văn Gần (37,5kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 09:30:00

20/06/2024 10:30:00

Hộ nuôi tôm Trần Thanh Hùng (75kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 11:00:00

20/06/2024 12:00:00

Hộ nuôi tôm Trần Văn Sơn (50kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 13:00:00

20/06/2024 14:30:00

Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Chàng 2 (75kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 15:00:00

20/06/2024 16:30:00

Hộ nuôi tôm Huỳnh Văn Rê (25kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 15:00:00

22/06/2024 16:30:00

CS SX bột nếp thơm hiệu Mặt Trời (25kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 08:00:00

22/06/2024 09:30:00

HKD Linh Tí 2 (50kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 09:00:00

22/06/2024 11:30:00

Một phần Khu 2 TTCĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 10:00:00

22/06/2024 11:30:00

HKD Nguyễn Thị Thu Thủy (37,5kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 13:00:00

22/06/2024 14:30:00

CN Cty TNHH TM&SX Mẫn Bảo Thành tại Long An (250kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 08:00:00

23/06/2024 16:00:00

Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 09:30:00

Trạm Cty CP SXTM Trí Việt - Ấp Cái Tôm xã Kiến Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 10:00:00

22/06/2024 11:30:00

Trạm Hộ sản xuất Lê Thị Hường - Ấp Cây Sao xã Tân Lập.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 13:00:00

22/06/2024 14:30:00

Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Minh Luân - Ấp Bằng Lăng xã Tân Ninh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 15:00:00

22/06/2024 16:30:00

Trạm Hộ sản xuất Huỳnh Chí Thành - Ấp Ngọc Ân xã Hậu Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh, một phần xã Tân Lập huyện Mộc Hóa và một phần xã Thạnh Hưng thị xã Kiến Tường

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh và một phần xã Phú Cường thị xã Cai Lậy

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 07:30:00

18/06/2024 11:30:00

Trường Cấp 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 13:00:00

18/06/2024 16:30:00

Trường THPT Lạc Tấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 07:30:00

19/06/2024 11:30:00

Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 13:00:00

19/06/2024 16:30:00

Một phần ấp 4, 5 xã Lạc Tấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 13:00:00

20/06/2024 17:00:00

Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 12:00:00

Một phần Khu Phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 07:30:00

22/06/2024 17:00:00

Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 11:30:00

1 phần ấp 6 xã Mỹ Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 13:00:00

18/06/2024 16:30:00

1 phần Ấp 4 xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 13:00:00

19/06/2024 16:30:00

1 phần Ấp Hòa Thuận xã Hiệp Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 07:30:00

19/06/2024 11:30:00

1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 16:30:00

1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/06/2024 08:00:00

22/06/2024 11:30:00

1 phần Ấp 1 xã Bình Hòa Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 09:00:00

Trang Trại Bảy Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 10:00:00

19/06/2024 10:30:00

TBĐ Ấp 3 xã Thạnh An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 13:00:00

19/06/2024 14:30:00

Cty CP ĐT & PT Vĩnh Hằng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 08:00:00

20/06/2024 16:00:00

Một phần ấp 2, 3 - xã Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 18:00:00

Toàn khu vực huyện Thạnh Hóa

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 09:30:00

18/06/2024 16:30:00

Một phần Khu phố Chiến Thắng - Thị Trấn Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2024 08:00:00

19/06/2024 16:30:00

Một phần Ấp Cả Trốt- Xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2024 08:00:00

21/06/2024 16:30:00

Ấp 1- Xã Hưng Điền A

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 08:20:00

18/06/2024 16:00:00

Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/06/2024 03:30:00

23/06/2024 03:45:00

Một phần thị trấn Tân Hưng, một phần xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 18:00:00

23/06/2024 19:15:00

Một phần thị trấn Tân Hưng, một phần xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Xã Hưng Hà, xã Hưng Điền, một phần ấp Ngã Tư, ấp Hưng Thuận, ấp Bưng Ràm, ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B và Cambodia

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, một phần ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Một phần ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi và một phần ấp Cái Môn, xã Vĩnh Thạnh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Xã Vĩnh Thạnh; một phần thị trấn Tân Hưng; ấp Hưng Thành, ấp Hưng Thuận xã Hưng Thạnh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/06/2024 04:00:00

23/06/2024 19:00:00

Xã Vĩnh Đại, Vĩnh Châu A, Vĩnh Bửu; Ấp: Cả Sách, Cả Nổ, Cả Cát, xã Vĩnh Lợi và một phần: ấp Bào Chứa, ấp Bào Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/06/2024 07:30:00

18/06/2024 17:00:00

Một phần ấp Hồi Xuân xã Dương Xuân Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2024 08:00:00

18/06/2024 11:00:00

Hộ Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Phạm Minh Tấn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18/06/2024 13:00:00

18/06/2024 15:30:00

Hộ Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Huỳnh Công Trung 1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/06/2024 07:30:00

19/06/2024 17:00:00

Một phần ấp Bình Sơn xã Bình Quới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2024 07:30:00

20/06/2024 17:00:00

Một phần Ấp Chợ Ông Bái xã An Lục Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục