Thứ tư, 13/09/2023, 09:32 (GMT+7)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến gồm 10 môn

Trong 10 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có cả môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và các môn tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông báo số 1489/TB-BGDĐT kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về dự thảo phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Cục Quản lý chất lượng nghiên cứu để tổ chức kỳ thi hằng năm vào thời điểm sớm hơn hiện nay.

thi tot nghiep THPT Tiepthigiadinh H1
Lịch sử là môn học bắt buộc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tổ chức theo môn, gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Có 10 môn được tổ chức thi, trong đó 4 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 6 môn lựa chọn gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học.

Các môn còn lại là Âm nhạc, Mỹ thuật, Địa lý không nằm trong dự kiến môn được lựa chọn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Thí sinh học chương trình THPT dự thi 4 môn học bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học. Thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT dự thi 3 môn học bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý chất lượng nghiên cứu, giải trình rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, những điểm mới và những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong triển khai thực hiện để xem xét, lựa chọn số môn thi của phương án thi.

Về hình thức thi, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận và các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Nội dung thi bám sát yêu cầu cần đạt về năng lực và kiến thức chủ yếu của lớp 12 trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, có lộ trình phù hợp để tăng nội dung đánh giá năng lực mỗi năm phù hợp với thời gian học tập theo chương trình mới của học sinh.

Phương thức xét tốt nghiệp vẫn kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025.

Bộ GD&ĐT giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì hoàn thiện dự thảo phương án thi đồng thời, tiếp tục xin ý kiến bằng văn bản tới 63 sở giáo dục và đào tạo trên cả nước để có thêm căn cứ hoàn thiện, trình lãnh đạo Bộ để trình Thường trực Chính phủ xem xét, cho phép công bố trong tháng 9/2023.

Thành lập ban chỉ đạo thực hiện phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 với các thành viên từ các đơn vị có liên quan, phân công công việc cụ thể để triển khai. Tiếp đó, xây dựng đề án và kế hoạch triển khai thực hiện phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo lộ trình từ nay đến năm 2030.

Nghiên cứu, xây dựng định dạng câu hỏi thi phải phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước mắt, tập trung chuẩn bị sớm lực lượng giáo viên ra đề thi (ưu tiên chọn giáo viên nhiều kinh nghiệm với chương trình giáo dục phổ thông 2018).

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn lực lượng giáo viên xây dựng câu hỏi thi, ra đề thi phù hợp với yêu cầu hương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm cả chuyên sâu và đại trà; tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ và tập huấn cho nhiều đối tượng tham gia xây dựng câu hỏi thi. Các công tác này cần bắt đầu từ quý IV/2023.

Cùng chuyên mục