Thứ tư, 22/11/2023, 14:15 (GMT+7)

Đề xuất biểu giá điện sinh hoạt mới, cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh

Bộ Công Thương đang đề xuất mức giá bán lẻ điện mới gồm 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay, với bậc thấp nhất từ 0-100 kWh, cao nhất từ 701 kWh trở lên.

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho Quyết định 28 năm 2014, theo Vietnamnet.

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc theo đề xuất của EVN và đơn vị tư vấn nhưng có thay đổi về cơ cấu tỉ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân. 

Cụ thể: Bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên, giá điện là 1.806,11 đồng/kWh; Bậc 2 cho kWh từ 101-200, giá điện là 2.167,33 đồng/kWh.

Bậc 3 cho kWh từ 201-400 có giá là 2.729,23 đồng/kWh. Bậc 4 cho kWh từ 401-700 có giá 3.250,99 đồng/kWh. Còn bậc 5 cho kWh từ 701 trở lên, giá điện là 3.612,22 đồng/kWh.

Giá điện cho từng bậc được thiết kế lại đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện. Đó là, giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ). Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401-700 kWh và trên 700kWh.

gia-ban-dien-168855064458
Đề xuất biểu giá điện sinh hoạt mới 5 bậc, cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh. Ảnh minh họa

Thông tin trên báo Giao thông, theo Bộ Công thương, ưu điểm của phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện.

Còn việc ghép các bậc lại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ, nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng thêm.

Trong năm 2023, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng 2 lần. Lần gần nhất vào ngày 9-11, theo Quyết định 1416 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng từ 1.920,37 đồng lên mức giá mới là 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế GTGT) - tăng 4,5% (86,42 đồng/kWh).

Trên cơ sở giá bán lẻ điện bình quân EVN đưa ra, Bộ Công Thương đã có Quyết định 2941 quy định giá bán điện, áp dụng từ ngày 9/11.

Theo quyết định này, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 (0 - 50 KWh): 1.806 đồng (giá cũ 1.728 đồng); bậc 2 (51 - 100 KWh): 1.866 đồng (giá cũ 1.786 đồng); bậc 3 (101 - 200 KWh): 2.167 đồng (giá cũ 2.074 đồng); bậc 4 (201 - 300 KWh): 2.729 đồng (giá cũ 2.612 đồng); bậc 5 (301 - 400 KWh): 3.050 đồng (giá cũ 2.919 đồng); bậc 6 từ 401 KWh trở lên: 3.151 đồng (giá cũ 3.015 đồng).

Cùng chuyên mục