Đặt tạp chí Tiếp Thị Gia đình

Bây giờ bạn đã có thể đọc tạp chí Tiếp Thị Gia Đình mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng điện thoại di động phong phú và tương tác cao. Download app đọc tạp chí Tiếp Thị Gia Đình hoàn toàn miễn phí ngay bây giờ trên Google Play và iTunes App Store.    Trong trường... Read more »

Bây giờ bạn đã có thể đọc tạp chí Tiếp Thị Gia Đình mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng điện thoại di động phong phú và tương tác cao. Download app đọc tạp chí Tiếp Thị Gia Đình hoàn toàn miễn phí ngay bây giờ trên Google PlayiTunes App Store.

 Download_on_the_App_Store_Badge_VN_135x40_0919 get-it-on-android-store-google-play

Trong trường hợp yêu thích phiên bản in, bạn có thể đặt ngay 1 năm tạp chí Tiếp Thị Gia Đình với giá 556.800 đồng cho 24 số báo.

ĐẶT TẠP CHÍ TIẾP THỊ GIA ĐÌNH DÀI HẠN

Thông tin đặt tạp chí

Dịch vụ đặt báo dài hạn được áp dụng cho các quận trung tâm nội thành: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ. Miễn phí giao báo tận nhà và văn phòng của bạn.

  • Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua địa chỉ điện thoại và/hoặc e-mail bạn đã cung cấp trong giờ làm việc hành chính. Vì vậy xin vui lòng đảm bảo thông tin bạn đăng nhập là chính xác.
  • Xin lưu ý, Tiếp Thị Gia Đình không chịu trách nhiệm cho vấn đề chậm trễ phát sinh từ việc sai sót thông tin. Chúng tôi sẽ tiến hành giao báo và thu tiền một khi đã xác minh được đơn đặt hàng của bạn.