Thứ tư, 24/04/2024, 05:58 (GMT+7)

Trường hợp này không sang tên sổ đỏ sẽ bị phạt nặng, ai cũng nên biết sớm

Theo quy định, những trường hợp dưới đây không sang tên sổ đỏ sẽ bị xử phạt hành chính lên tới 25 triệu đồng, ai cũng nên biết để tránh thiệt thòi. 

Sang tên sổ đỏ là gì?

Sang tên sổ đỏ chính là hình thức đăng ký biến động quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Những trường hợp mua bán, chuyển đổi, cho tặng, thừa kế đều phải tiến hành sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đặc biệt, những trường hợp mua bán chuyển nhượng thì bắt buộc phải sang tên và kê khai nộp thuế cho nhà nước. 

Quy định về thời hạn sang tên sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

Các trường hợp đăng ký biến động nêu trên có bao gồm cả chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Ngoài ra, trong từng lần chuyển nhượng đất còn phát sinh thuế thu nhập cá nhân. Do đó, khi phát sinh thu nhập, cá nhân thuộc diện chịu thuế phải có nghĩa vụ kê khai thuế.

4-truong-hop-khong-sang-t
Trường hợp chậm sang tên sổ đỏ bị xử phạt thế nào?

Trường hợp chậm sang tên sổ đỏ bị phạt thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 33 Luật Quản lý thuế 2019 cũng quy định người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, khi chậm làm thủ tục sang tên/đăng ký biến động sổ đỏ, người sử dụng đất có thể bị xử phạt hành chính vì chậm đăng ký sang tên sổ đỏ và chậm kê khai thuế, mức phạt cụ thể như sau:

Mức phạt chậm đăng ký sang tên sổ đỏ

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất mà không thực hiện đăng ký biến động bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Tại khu vực nông thôn: Phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện đăng ký biến động. Phạt tiền từ 02 – 05 triệu đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện đăng ký biến động.

Tại khu vực đô thị: Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng tại khu vực nông thôn (cao nhất là 10 triệu đồng/lần vi phạm).

Mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân. Theo đó, mức phạt đối với tổ chức tại khu vực đô thị là 20 triệu đồng.

Cong-chung-bao-lau-thi-co-so-do

Mức phạt chậm kê khai thuế

Người có trách nhiệm nộp thuế chậm làm hồ sơ kê khai thuế có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.

Như vậy, trong trường hợp giao dịch đất đai mà chậm làm thủ tục sang tên hoặc đăng ký biến động trên sổ đỏ, người sử dụng đất có thể bị xử phạt hành chính vì chậm đăng ký sang tên sổ đỏ đến 10.000.000 đồng và phạt vì chậm kê khai thuế đến 25.000.000 đồng tùy thuộc vào khoảng thời gian quá hạn theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục