Các bé chụp chiều ngày 01/09 – từ trưa đến 6 giờ tối

Vui lòng bấm vào tấm hình của con mình để tải về bức ảnh có chất lượng tốt. Please click on the picture thumbnail to download the higher resolution version.

Bạn chưa nhận được tạp chí có in hình bé?

Có thể tạp chí không gửi được đến tay gia đình do một vài sai sót trong khâu đăng ký tại quầy. Hãy điền vào form này để cập nhật thông tin nhận tạp chí in hình bé.

1479_20150902_VivoCity_TranThienQuocAnh 1480_20150902_VivoCity_NguyenNhatQuynhPhuong 1481_20150902_VivoCity_NguyenNhatNamSon 1482_20150902_VivoCity_SuGiaHan 1483_20150902_VivoCity_KotaKashiwazaki 1484_20150902_VivoCity_LuongTamNhu 1485_20150902_VivoCity_TrinhThiMinhTuyet 1486_20150902_VivoCity_ChiemTanPhuc 1487_20150902_VivoCity_TranNgocGiaPhat 1488_20150902_VivoCity_PhamDangKhoa 1489_20150902_VivoCity_BuiDuyChiThien 1490_20150902_VivoCity_TranNguyenThuyAn 1491_20150902_VivoCity_CuNgocQuocDung 1492_20150902_VivoCity_MiranodaNguyenVigic 1493_20150902_VivoCity_LeKhaDoanh 1494_20150902_VivoCity_LeTyPhu 1495_20150902_VivoCity_BrianNguyen 1496_20150902_VivoCity_NguyenTuongGiaPhat 1497_20150902_VivoCity_BuiPhanTuAnh 1498_20150902_VivoCity_TranNgocHaVan 1499_20150902_VivoCity_LeGiaHongPhuc 1500_20150902_VivoCity_TranVinhThanhBinh 1501_20150902_VivoCity_TranVinhThanhHa 1504_20150902_VivoCity_LeMaiLam 1505_20150902_VivoCity_LeNhatMinh 1506_20150902_VivoCity_NoName 1507_20150902_VivoCity_NguyenDucThanh 1508_20150902_VivoCity_NoName 1509_20150902_VivoCity_NoName 1510_20150902_VivoCity_TranMinhKhang 1511_20150902_VivoCity_ToMinhTri 1512_20150902_VivoCity_MaiNhatAn 1513_20150902_VivoCity_LamGiaHan 1514_20150902_VivoCity_LamThuaVy 1515_20150902_VivoCity_MaiNguyenGiaNghi 1516_20150902_VivoCity_MeGiaHan 1517_20150902_VivoCity_BuiNgocHaiDang 1518_20150902_VivoCity_BuiNgocUyenChi 1519_20150902_VivoCity_NguyenLeAnKhanh 1520_20150902_VivoCity_Melissa 1522_20150902_VivoCity_PhamHuynhKimThanh 1523_20150902_VivoCity_NoName 1524_20150902_VivoCity_LeVuMinhKhang 1525_20150902_VivoCity_LuuNgocBaoNgoc 1526_20150902_VivoCity_VuTuyetAnh 1528_20150902_VivoCity_NguyenQuan 1529_20150902_VivoCity_PhamMinhThu 1533_20150902_VivoCity_NguyenDangThanhAn

*****

Bạn chưa nhận được tạp chí có in hình bé?

Có thể tạp chí không gửi được đến tay gia đình do một vài sai sót trong khâu đăng ký tại quầy. Hãy điền vào form dưới đây để cập nhật thông tin nhận tạp chí của bé.

  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Bạn có thể gửi một tấm hình của bé để TTGD tiện đối chiếu thông tin. Vui lòng gửi hình thuộc định dạng jpg, gif, png.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua