Thứ ba, 26/03/2024, 10:16 (GMT+7)

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định công khai kế hoạch tuần tra theo chuyên đề

Bộ Công an đề xuất lực lượng CSGT sẽ không cần phải công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên.

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, theo Báo Giao thông.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện công tác dân chủ; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Trong dự thảo mới, nhiều nội dung được cơ quan soạn thảo đưa ra để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 

Trong đó có phần liên quan đến việc công khai 6 nhóm nội dung khi thực hiện công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Theo đó, Bộ Công an đề xuất sửa đổi Thông tư số 67/2019 theo hướng lực lượng CSGT chỉ công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông. Các nội dung công khai gồm: Tên đơn vị; Tuyến đường; Loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; Thời gian thực hiện.

So với Thông tư số 67/2019/TT-BCA, dự thảo chỉ quy định công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông.

nhung-sai-pham-cua-canh-s
Bộ Công an đề xuất bỏ quy định công khai kế hoạch tuần tra theo chuyên đề

Như vậy, nếu được thông qua thì tới đây, CSGT sẽ không cần phải công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên.

Dự thảo cũng quy định bổ sung một số quy định mới. Tiêu biểu dự thảo yêu cầu công khai "Tên, địa chỉ, số điện thoại trực ban, hòm thư góp ý, thời gian làm việc, trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan Công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về giao thông; địa chỉ thư tín, số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản mạng xã hội zalo, facebook... (nếu có) thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về tình hình trật tự, an toàn giao thông".

Như vậy so với quy định hiện hành, nội dung công khai của lực lượng công an khi tuần tra kiểm soát giao thông sẽ công bố thêm địa chỉ thư tín, số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản mạng xã hội zalo, facebook... (thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về tình hình trật tự, an toàn giao thông.

Dự thảo bổ sung công khai danh sách các phương tiện vi phạm hành chính về giao thông bị phát hiện thông qua hệ thống giám sát trên website csgt.vn để cá nhân, tổ chức tra cứu và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

Về hình thức nhân dân tham gia ý kiến, ngoài các quy định hiện hành là thông qua cổng thông tin điện tử; trang thông tin điện tử của cơ quan Công an... Theo dự thảo mới, công dân có thể góp ý thông qua tài khoản mạng xã hội; App VneTraffic của cơ quan công an.

Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh, việc sửa đổi này là rất cần thiết nhằm bảo đảm tính hợp pháp và thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đồng thời, sát với thực tiễn công tác bảo đảm trật tự ATGT, phù hợp quy phạm pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ cơ sở.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục