Thứ bảy, 01/06/2024, 06:15 (GMT+7)

5 thước đo nâng cao khả năng sinh lời cho mọi doanh nghiệp

Có nhiều cách để doanh nghiệp đo lường hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời về mặt tài chính của một công ty. Cụ thể, hãy tham khảo 5 số liệu được liệt kê ngay dưới đây!

1. Lãi suất sử dụng

Cách tính lãi suất sử dụng

Doanh nghiệp có thể sử dụng công thức sau:

Tổng công suất/Số giờ phải thanh toán = Lãi suất sử dụng

Trong đó:

 • Tổng công suất: Tổng số giờ có thể tính phí đối với nhân viên 

 • Số giờ phải thanh toán: Lượng thời gian nhân viên làm việc cho khách hàng.

Điểm chuẩn lãi suất sử dụng

Để đảm bảo khả năng sinh lời tối đa, bạn nên đặt mục tiêu hàng tuần nhân sự của mình có thể được sử dụng từ 75% đến 90% năng suất làm việc. Hàng năm, hãy đặt mục tiêu nhóm sản xuất của mình đạt tỷ lệ từ 65% đến 80% năng suất.

lv 1
Hãy đặt mục tiêu cho năng suất làm việc cụ thể cho nhân sự (Ảnh: Sưu tầm)

Với mức năng suất công việc trên 65%, bạn sẽ đạt được tỷ suất lợi nhuận tốt hơn với tư cách là một doanh nghiệp.

2. Tỷ suất lợi nhuận gộp

Cách tính tỷ suất lợi nhuận gộp

Để tính tỷ suất lợi nhuận gộp, bạn áp dụng công thức sau:

Tổng thu nhập đã điều chỉnh - (giá vốn bán hàng/chi phí lao động) = Tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp/Tổng thu nhập đã điều chỉnh = Tỷ suất lợi nhuận gộp %

Trong đó:

 • Tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI): Số doanh thu còn lại mà đại lý có thể kiếm được sau khi thanh toán các chi phí chuyển tiếp (chi tiêu quảng cáo, ngân sách in ấn, thuê thiết bị…).

 • Giá vốn hàng bán và chi phí lao động: Chi phí liên quan đến những người bạn đã tuyển dụng vào làm việc trong dự án này, có thể là thành viên nhóm nội bộ hoặc nhà thầu bên ngoài.

Để tính chi phí nhân viên mỗi giờ cho các thành viên trong nhóm nội bộ, doanh nghiệp cần lấy tiền lương + phúc lợi của họ và chia cho tổng năng lực của họ. 

Điểm chuẩn tỷ suất lợi nhuận gộp

Để điều hành một đại lý có khả năng mở rộng và nâng cao lợi nhuận, bạn sẽ muốn đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp 50 - 70% cho mỗi khách hàng hoặc mỗi dự án.

Điều đó sẽ giúp bạn đạt được mức lợi nhuận 40 - 60% trên toàn đại lý vào cuối năm. Và từ đây, bạn có thể hực hiện các mức chi phí bình thường và đáp ứng thời gian chậm mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.

3. Tỷ lệ thanh toán bình quân (ABR)

Cách tính tỷ lệ thanh toán bình quân

Bạn có thể sử dụng công thức sau để tính tỷ lệ phải trả bình quân:

Tổng thu nhập đã điều chỉnh/Số giờ làm việc = ABR

Trong đó:

 • Tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI): Số doanh thu còn lại mà đại lý có thể kiếm được sau khi thanh toán các chi phí chuyển tiếp (chi tiêu quảng cáo, ngân sách in ấn, thuê thiết bị...).

 • Số giờ làm việc: Tổng thời gian nhóm của bạn dành để hoàn thành công việc cho khách hàng.

Điểm chuẩn tỷ lệ thanh toán bình quân

Mục tiêu cho tỷ lệ có thể lập hóa đơn trung bình giống với tỷ suất lợi nhuận gộp. Thông thường, điều này có nghĩa là bạn phải nhắm tới mức chi phí nhân viên trung bình mỗi giờ khoảng 2,5 lần hoặc bất kỳ mức giá nhà thầu nào mà bạn đang trả cho nhóm.

lv 2_11zon
Mục tiêu cho tỷ lệ có thể lập hóa đơn trung bình giống với tỷ suất lợi nhuận gộp (Ảnh: Sưu tầm)

4. Độ chính xác của phạm vi

Công thức tính độ chính xác của phạm vi

Độ chính xác của phạm vi có thể được tính toán dễ dàng bằng công thức sau:

Thời gian và chi phí ước tính/Thời gian và chi phí thực tế = Độ chính xác của phạm vi (%)

Trong đó:

 • Thời gian và chi phí ước tính: Lượng thời gian hoặc tiền bạc mà bạn ước tính sẽ cần để hoàn thành công việc.

 • Thời gian và chi phí thực tế: Lượng thời gian hoặc tiền bạc mà bạn bỏ ra để hoàn thành công việc.

Điểm chuẩn về độ chính xác của phạm vi

Tỷ lệ sai sót có thể chấp nhận được là dưới 20% ngân sách dự kiến, nếu vượt quá ngân sách có thể là vấn đề đáng lo ngại đối với mọi doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ở quy mô lớn, bạn nên đặt mục tiêu giữ tỷ lệ sai sót ở mức dưới 10%.

5. Phần trăm chi phí chung

Cách tính phần trăm chi phí chung

Sử dụng công thức sau để tính phần trăm chi phí chung:

Chi tiêu chung/Tổng thu nhập đã điều chỉnh = % chi phí chung

Trong đó:

 • Chi tiêu chung: Bất kỳ chi phí nào liên quan đến quản trị viên, cơ sở vật chất hoặc bán hàng và tiếp thị.

 • Tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI): Số doanh thu còn lại mà đại lý có thể kiếm được sau khi thanh toán mọi chi phí chuyển tiếp (chi tiêu quảng cáo, ngân sách in ấn, thuê thiết bị…)

Điểm chuẩn phần trăm chi phí chung

Nguyên tắc chung là tổng chi tiêu chung phải chiếm khoảng 20 - 30% tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của bạn. Trong tổng chi phí, có 3 yếu tố cần lưu ý:

 • Chi phí hành chính: Bao gồm kế toán, phí pháp lý, nhân viên lễ tân, một phần/toàn bộ tiền lương của giám đốc hoặc chủ sở hữu… Mục tiêu cho chi phí hành chính nên là 8 - 12%.

 • Chi phí cơ sở vật chất: Bao gồm mọi chi phí liên quan đến việc cung cấp môi trường làm việc tiện ích và an toàn nhất. Mục tiêu cho chi phí cơ sở vật chất nên là 4 - 6%.

 • Chi phí bán hàng và tiếp thị: Bao gồm các chi phí như chi tiêu tiếp thị, phần mềm bán hàng, tiền lương của đội ngũ bán hàng và tiếp thị. Mục tiêu cho chi phí bán hàng và tiếp thị là 8 - 14%.

Cùng chuyên mục