Tiếp Thị Gia Đình

Thứ hai, 07/08/2023, 05:57 (GMT+7)

Từ 15/8: Đối tượng duy nhất không được đăng ký xe theo quy định, ai cũng cần biết

Theo quy định của pháp luật, từ ngày 15/8 sẽ có một đối tượng không được đăng ký xe nếu không đáp ứng đủ điều kiện.

Đối tượng nào không được đăng ký xe?

Thời báo văn học nghệ thuật thông tin, ngày 1/7/2023, Thông tư 24/2023/TT-BCA được Bộ Công an ban hành, trong đó có quy định về việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Khoản 15 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA có nêu rõ về việc các cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định xử phạt.

Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông sẽ không được giải quyết đăng ký xe. Tổ chức, cá nhân đó phải chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông mới được đăng ký xe theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Nói cách khác, người chưa nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe mới. Hồ sơ đăng ký xe dù có nộp cũng sẽ không được giải quyết. Thông tư này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/8/2023.

dang-ky-xe-1102
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, cũng tại điều 3, Thông tư 24 quy định nguyên tắc đăng ký xe như sau:

Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì được đăng ký, cấp một bộ biển số xe.

Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp quy định tại khoản 14, điều 3 Thông tư 24.

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư 24.

Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Thủ tục đăng ký xe như thế nào? 

dang-ky-xe-1626
Ảnh minh họa.

Thông tư 24 quy định thủ tục đăng ký xe lần đầu như sau:

Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công và kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu.

Nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến.

Cung cấp mã này cho cơ quan đăng ký xe, đưa xe đến đăng ký và nộp giấy tờ của xe, chủ xe.

Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo quy định sau:

- Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác;

- Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ. 

Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe (trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh) hoặc nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp cấp lại theo biển số định danh) tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Cùng chuyên mục