Truyện kể: Sự tích chim công

Người xưa đã có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Qua truyện kể về chim công, mẹ có thể giúp bé nhận ra vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng bằng tính cách của mình

Truyện kể: Sự tích chim côn

Đừng bỏ qua