Thứ hai, 25/12/2023, 10:26 (GMT+7)

Lãi suất huy động và cho vay đã giảm ra sao trong tháng qua?

Nhật Linh (Theo An ninh Thủ đô)

Với việc nhiều khoản tiền gửi lãi suất cao đã được tất toán và các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong tháng 11 đã giảm nhẹ so với tháng trước đó.

Theo dữ liệu vừa công bố của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 11, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, tương đương tháng 10.

Tuy nhiên, tại các kỳ hạn khác ghi nhận sự sụt giảm. Cụ thể, ở kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất bình quân còn 3,3-3,8%/năm, giảm 0,2%/năm so với dữ liệu tháng liền trước. Kỳ hạn 6 đến 12 tháng cũng giảm tương tự, với mức lãi suất bình quân còn 6,3-7,1%/năm.

Lãi suất huy động và cho vay đều đang tiếp diễn xu hướng giảm
Lãi suất huy động và cho vay đều đang tiếp diễn xu hướng giảm

Đối với kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng, hiện mức lãi suất bình quân ghi nhận là 7,3-8,3%/năm, giảm 0,1% so với tháng 10; trong khi kỳ hạn trên 24 tháng, lãi huy động bình quân còn 7,5- 7,9%/năm, giảm tối đa 0,3%/năm (trong tháng 10, lãi suất bình quân cho kỳ hạn này là 7,5 – 8,2%/năm).

Đối với cho vay, lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ trong tháng 11 ở mức 8,3-10,5%/năm. Mức lãi suất này cũng đã giảm 0,2 – 0,3%/năm so với tháng trước (8,6 – 10,7%/năm).

Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,8%/năm, giảm 0,2%/năm so với tháng 10.

Lãi suất cho vay bằng USD cũng giảm nhẹ các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ lãi vay ở mức 4,3 - 5,3%/năm đối với ngắn hạn so với mức 4,3 – 5,4% trong tháng 10; các khoản cho vay trung và dài hạn là 6,2- 7,4%/năm, tương đương tháng trước.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục