Thứ ba, 09/05/2023, 09:39 (GMT+7)

Kiểm soát, chấm dứt việc cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy

PV (Theo Tiếp thị & Gia đình)

Các cơ quan, đơn vị của bộ, Sở GTVT các địa phương cần có cơ chế kiểm soát, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe.

lai xe Tiepthigiadinh H1
Việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế

Ngày 8/5, Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng đã ban hành Chỉ thị 05/CT-BGTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Những năm qua công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô đã có nhiều đổi mới, hoàn thiện quy định, tiêu chuẩn góp phần nâng cao chất lượng trong đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo Bộ GTVT, công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe tại một số địa phương còn những hạn chế như: Đào tạo vượt số lượng được phép; công tác kiểm tra, giám sát tập huấn cho giáo viên dạy thực hành lái xe có nơi chưa thực hiện; việc triển khai dữ liệu giám sát học thực hành còn hạn chế; công tác giám sát học và thi sát hạch còn hình thức. Một số địa phương xét duyệt cả học viên chưa hoàn thành học thực hành theo dữ liệu giám sát; việc tổ chức sát hạch có nơi chưa nghiêm; hoạt động thanh kiểm tra chưa được quan tâm…

Để chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT, Giám đốc Sở GTVT các tỉnh, thành phố rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe; đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Cục Đường bộ (Bộ GTVT) được yêu cầu rà soát, tổng hợp, chia sẻ dữ liệu quản lý thời gian thực hành lái xe để xử lý vi phạm hoặc chuyển Sở GTVT các địa phương xử lý.

Các Sở GTVT địa phương được đề nghị tham mưu, báo cáo UBND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thanh kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe ô tô.

UBND cấp tỉnh được đề nghị chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GTVT chỉ đạo cơ sở y tế khám sức khỏe cho người học, đổi giấy phép lái xe có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp Giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe.

Cùng chuyên mục