Thứ sáu, 01/03/2024, 16:21 (GMT+7)

Gần 31,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng

Trong 2 tháng đầu năm 2024, bình quân mỗi tháng có gần 31,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2024, gần 49,3 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; 10 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 6,5%; gần 3,7 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 14,5%. Bình quân một tháng có gần 31,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Chỉ tính riêng tháng 2 tháng 2/2024, cả nước có 5.146 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 88,3% so với tháng trước và tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2023; có 2.153 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 72,4% và giảm 18,3%; có 1.506 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 30,4% và tăng 29%.

thumb (35)
Trong 2 tháng đầu năm, có gần 31,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng. (Ảnh: Swipe)

Cũng trong tháng 2/2024, có gần 8,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 67,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 50,9 nghìn lao động, giảm 36,5% về số doanh nghiệp, giảm 55,6% về vốn đăng ký và giảm 50,8% về số lao động so với tháng 1/2024. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 2,8% về số doanh nghiệp, tăng 2,6% về số vốn đăng ký và giảm 0,3% về số lao động.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 22,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 218,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 154,3 nghìn lao động, tăng 12,4% về số doanh nghiệp, tăng 32,8% về vốn đăng ký và tăng 29% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, bình quân vốn đăng ký của một doanh nghiệp mới thành lập trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả 300,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6.331 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2024 là 519,6 nghìn tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 2/2024, bình quân vốn đăng ký của một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,8 tỷ đồng, giảm 30% so với tháng trước và tăng 5,6% so với 2/2023. 

Thống kê từ Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có gần 19 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên  gần 41,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có hơn 20,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Xét theo khu vực kinh tế, có 236 doanh nghiệp mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được thành lập trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; 5,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 12,1%; 16,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 12,4%.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục