Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng

Mức thưởng Tết cao nhất ở Đà Nẵng thuộc về khối doanh nghiệp cổ phần, có vốn góp của nhà nước, với mức thưởng lên đến 200 triệu đồng

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Đà Nẵng Nguyễn Văn An, đơn vị này đã nhận được kết quả báo cáo thưởng Tết Nguyên Đán tại 381 doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất là 200 triệu đồng/người, thuộc về khối doanh nghiệp cổ phần, có vốn góp của nhà nước. Mức thưởng thấp nhất là 1,2 triệu một người. Bình quân mỗi lao động thuộc khu vực này nhận thưởng hơn 9,6 triệu đồng cho dịp Tết năm nay.

Tại các doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết cao nhất là 157,5 triệu đồng một người, thấp nhất 2,3 triệu, còn mức bình quân là hơn 4,3 triệu đồng. Các số liệu tương ứng tại khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần là 55 triệu, một triệu và 4,2 triệu đồng.

thuong tet cao nhat hinh anh 2

Riêng tại các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu, thưởng Tết cao nhất là 28 triệu đồng và bình quân là 5,6 triệu đồng mỗi người.

Theo đánh giá của Sở Lao động Đà Nẵng, hầu hết các nhóm doanh nghiệp đều thưởng ít hơn năm ngoái, trung bình 6,3 triệu đồng (so với 9,3 triệu năm 2015). Trong đó, nhóm doanh nghiệp FDI có mức giảm mạnh nhất (56,7%). Duy nhất nhóm doanh nghiệp dân doanh tăng tiền thưởng bình quân gần 20%.

Trước đó, thưởng Tết Dương lịch 2016 ở Đà Nẵng cũng thấp hơn trung bình năm trước hơn 32%, còn khoảng một triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp FDI dẫn đầu với mức cao nhất gần 90 triệu đồng một người.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua