Thứ sáu, 17/11/2023, 16:53 (GMT+7)

Cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng

Mới đây, Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu cơ quan Thuế các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các vấn đề liên quan đến việc xuất hóa đơn điện tử sau từng lần đối với các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu bán theo quy định.

Cụ thể, khoản 1, Điều 90, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử quy định: “Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ”.

Đồng thời, điểm i, khoản 4, Điều 9, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ quy định: “Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu”.

hóa đơn điện tử xăng dầu
Bán xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử, cần khuyến khích người dân lấy hóa đơn. (Ảnh: T.T.D.)

Căn cứ vào quy định của pháp luật, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng. Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua cho thấy, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn xảy ra trình trạng quản lý, phát hành, sử dụng hóa đơn không đúng quy định.

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, tình trạng xuất hóa đơn tổng vào cuối ngày đối với các trường hợp bán lẻ trong ngày; định kỳ hàng tuần, hàng tháng một lần cho khách hàng số lượng lớn diễn ra phổ biến ở các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thậm chí có trường hợp bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế, trốn thuế, gian lận thuế, mua bán hóa đơn thu lợi bất chính, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật đối với hoạt động việc kinh doanh xăng dầu về việc quản lý, sử dụng hóa đơn, đồng thời ngăn chặn hành vi bán hàng không xuất hóa đơn, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế khẩn trương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, thúc đẩy việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại địa phương.

Cùng với đó, cơ quan Thuế các địa phương cần nắm bắt thực trạng triển khai hóa đơn điện tử ở từng lần bán tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại địa phương. Quyết liệt thúc đẩy các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn triển khai ngay các giải pháp thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định.

Bên cạnh đó, các Cục Thuế phải xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo Cục Thuế, lãnh đạo Phòng, Chi cục Thuế và từng cán bộ quản lý quyết liệt thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu thực hiện hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định;

Đồng thời, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và thảo luận giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp, qua đó đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước về kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

Cùng chuyên mục