Truyện kể: Đánh thức hạt giống

Để những hạt mầm nhỏ xíu đừng ngủ quên, bé phải tưới nước và chăm sóc đúng cách. Qua câu chuyện này, chắc chắn bé yêu sẽ không chỉ biết cách chăm sóc cây xanh mà còn hơn thế

Previous Next

Truyện kể: Đánh thức hạt giống

Bình luận