Thứ ba, 21/05/2024, 15:22 (GMT+7)

Từ 1/6, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội đã ban hành thông báo 2067/SYT-VP gửi các đơn vị y tế trực thuộc về việc thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt.

Tạp chí Tài chính và Doanh nghiệp thông tin, từ ngày 1/6/2024, bộ phận một cửa của các đơn vị phải triển khai các giải pháp thanh toán, lệ phí không dùng tiền mặt, phấn đấu 100% giao dịch không sử dụng tiền mặt. Sở khuyến khích áp dụng giải pháp phần mềm sinh mã QR "động".

không dùng tiền mặt
Từ ngày 1/6/2024, bộ phận một cửa của các đơn vị phải triển khai các giải pháp thanh toán, lệ phí không dùng tiền mặt.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ tại Bộ phận Một cửa để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đơn vị phải triển khai việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các phương thức thực hiện hình thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã triển khai thí điểm việc thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính bằng mã QR tại bộ phận một cửa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định: Việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật liên quan.

Chủ tài khoản thanh toán được sử dụng tài khoản thanh toán của mình để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện các giao dịch thanh toán hợp lệ. Chủ tài khoản thanh toán có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản thanh toán của mình theo thỏa thuận với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản thanh toán, sử dụng, ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và phải đảm bảo có đủ tiền (số dư Có) trên tài khoản thanh toán để thực hiện lệnh thanh toán đã lập trừ trường hợp có thỏa thuận cho vay thấu chi với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời lệnh thanh toán hợp lệ của chủ tài khoản thanh toán.

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có quyền từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản thanh toán khi lệnh thanh toán không hợp lệ hoặc có cơ sở pháp lý để xác định chủ tài khoản vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 8 Nghị định này hoặc khi tài khoản thanh toán không đủ tiền trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo lý do từ chối cho chủ tài khoản thanh toán.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục