Thứ hai, 13/05/2024, 13:38 (GMT+7)

Tin vui: Người lao động sẽ được hưởng thêm 2 chế độ mới khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, ai cũng cần biết

Nếu dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) được thông qua thì người lao động sẽ được hưởng 5 chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong có 3 chế độ hiện hưởng và 2 chế độ mới được bổ sung, đồng thời bỏ 1 chế độ so với hiện hành. 

Nguồn tin từ An ninh Thủ đô cho biết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi). Theo đó, ngoài việc bổ sung một số đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan soạn thảo còn đề xuất thay đổi một số nhóm không phải tham gia.

Cụ thể, những đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo dự thảo bao gồm: Người lao động có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên; người làm việc không trọn thời gian, có tổng mức tiền lương trong tháng bằng, hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố.

Nhóm nữa là, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất thêm nhóm đối tượng không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm: Người lao động đang làm việc theo hợp đồng thử việc; người đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng; người đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng; người giúp việc gia đình. Trong khi đó, luật hiện hành quy định các trường hợp không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng trợ cấp - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: M.H)

Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đã đề xuất thêm quyền lợi cho người lao động thất nghiệp. 

Theo đó, khoản 1 Điều 96 dự thảo Luật, các chế độ bảo hiểm thất nghiệp được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất đã được bổ sung thêm 2 chế độ so với quy định hiện hành.

Cụ thể, dự thảo đề xuất hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; hỗ trợ người sử dụng lao động khi sử dụng người lao động là người khuyết tật.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua thì người lao động sẽ được hưởng 5 chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong có 3 chế độ hiện hưởng và 2 chế độ mới được bổ sung và bỏ 1 chế độ so với hiện hành. 

Theo đó, các chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm: Trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; hỗ trợ người sử dụng lao động khi sử dụng người lao động là người khuyết tật.

So với Luật Việc làm hiện hành, dự thảo Luật đã bỏ chế độ hỗ trợ học nghề. Nguyên nhân là do chính sách này những năm qua chưa thu hút được số lượng lớn người lao động tham gia. 

Theo quy định, Chính phủ sẽ hỗ trợ tiền mặt, hỗ trợ đóng bảo hiểm thất nghiệp và các hỗ trợ khác trong trường hợp khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Cùng chuyên mục