Chủ nhật, 30/07/2023, 12:30 (GMT+7)

Mỗi tháng có hơn 16.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường

H.Y (Theo Phụ nữ Việt Nam )

Tính chung 7 tháng năm 2023, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 113.300 doanh nghiệp, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 16.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục thống kê cho biết, trong tháng 7, cả nước có 13.700 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 7.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 6.884 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 5.257 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.581 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 7 tháng năm 2023, cả nước có 131.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 113.300 doanh nghiệp, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 16.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Capture
Ảnh minh hoạ
Mỗi tháng có hơn 16.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường » Báo Phụ Nữ Việt Nam

Vốn đầu tư tăng

Về đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 291 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/7/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 16,24 tỷ USD, tăng 4,5%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng năm 2023 ước đạt 11,58 tỷ USD, tăng 0,8%.

Mỹ, Trung Quốc là 2 thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất

Về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 29,68 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 194,73 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 27,53 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước và giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 179,5 tỷ USD, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 52,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 58,6 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 ước tính xuất siêu 2,15 tỷ USD. Tính chung 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2023 ước đạt 1.016,1 nghìn tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 158,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 957 nghìn tỷ đồng.

Cùng chuyên mục