Tiếp Thị Gia Đình

Thứ hai, 24/06/2024, 20:19 (GMT+7)

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 25 - 30/6/2024): Điểm danh những khu vực cúp điện 9 - 10 tiếng/ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông báo lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 25 - 30/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Tây Ninh tuần này (từ 25 - 30/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Tây Ninh có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_14
Lịch cúp điện Tây Ninh được Tiếp thị & Gia đình cập nhật thường xuyên.

Chi tiết lịch cúp điện tây Ninh tuần này (từ 25 - 30/6/2024)

Lịch cúp điện TP. Tây Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 08:00:00

25/06/2024 11:30:00

Khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 13:30:00

25/06/2024 17:00:00

Khu phố 1 phường II; khu phố 5 phường I

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 08:00:00

26/06/2024 11:30:00

Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn

Khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 17:00:00

Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn;

Ấp Tân Hoà, xã Tân Bình, ấp Bàu Lùn xã Bình Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/06/2024 08:00:00

26/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 07:30:00

29/06/2024 17:00:00

Ấp 5 xã Bàu Đồn; Ấp Phước Đức B xã Phước Đông; Ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 07:30:00

25/06/2024 17:00:00

Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 07:30:00

27/06/2024 17:00:00

Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 07:30:00

28/06/2024 17:00:00

Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 07:30:00

29/06/2024 17:00:00

Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng; khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 08:00:00

25/06/2024 17:00:00

Cụm công nghiệp Tân Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 08:00:00

26/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 08:00:00

27/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 08:00:00

28/06/2024 17:00:00

Ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 17:00:00

Ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 17:00:00

Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình; Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 17:00:00

Khu phố 4 Thị trấn Châu Thành; Ấp Xóm mới 2 xã Trí Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 17:00:00

Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 13:30:00

Khu phố 3, khu phố 4 Thị trấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/07/2024 08:00:00

01/07/2024 11:30:00

Ấp Phước An xã Phước Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 09:00:00

25/06/2024 11:30:00

Công ty TNHH tinh bột mì Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 14:00:00

25/06/2024 15:00:00

Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 15:00:00

25/06/2024 17:00:00

Công ty cổ phần Cao su Đại Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/06/2024 16:00:00

24/06/2024 17:00:00

Trương Vĩnh Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 08:00:00

25/06/2024 11:30:00

Tổ 1 Ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 08:00:00

25/06/2024 11:30:00

Ấp Long An, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 08:00:00

25/06/2024 11:30:00

Ấp Long Hòa, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 08:00:00

27/06/2024 11:30:00

Ấp Long Thịnh, xã Long Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 08:00:00

27/06/2024 11:30:00

Tổ 3 Ấp Bảo, xã Long Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 08:00:00

27/06/2024 11:30:00

Ấp Long Tân, xã Long Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 08:00:00

27/06/2024 11:30:00

Ấp Phước Tây, xã Long Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 13:30:00

27/06/2024 17:00:00

Ấp Bến, xã An Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 13:30:00

27/06/2024 17:00:00

Ấp Gò Ngãi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 08:00:00

28/06/2024 11:30:00

Ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 13:30:00

28/06/2024 17:00:00

Ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 11:30:00

Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 11:30:00

Ấp Phước Tân, xã Phước Bình thị, xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 11:30:00

Tổ 1 Ấp Bảo, xã Long Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 17:00:00

Tổ 4 Ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận - Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 11:30:00

Ấp Phước Trung, Phước Long, xã Phước Chỉ thị, xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 17:00:00

Tổ 1 Ấp Bảo, xã Long Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 13:30:00

29/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 13:30:00

29/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục