Thứ ba, 11/06/2024, 02:05 (GMT+7)

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 11 - 16/6/2024): Nhiều khách hàng gần 10 tiếng không có điện để dùng trong ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông báo lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 11 - 16/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Tây Ninh tuần này (từ 11 - 16/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Tây Ninh có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

lịch cúp điện_11
Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật liên tục tại Tiếp thị & Gia đình.

Chi tiết lịch cúp điện tây Ninh tuần này (từ 11 - 16/6/2024)

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/06/2024 08:00:00

12/06/2024 17:00:00

Ấp Suối Cao B xã Phước Đông. Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước. Nguyễn Văn Bích.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/06/2024 08:00:00

13/06/2024 17:00:00

Ấp 6 xã Bàu Đồn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 17:00:00

Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A Thị trấn. Ấp Bông Trang, Bến Rộng xã Thạnh Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/06/2024 08:00:00

15/06/2024 17:00:00

Ấp Rộc A, Rộc B xã Thạnh Đức. Cty CP ĐT năng lượng tái tạo QTC 2. Cty TNHH Minh Tân.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/06/2024 07:30:00

11/06/2024 17:00:00

Khu phố An Phú phường An Tịnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/06/2024 07:30:00

12/06/2024 17:00:00

Hộ Kinh Doanh Huỳnh Văn Thương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 07:30:00

13/06/2024 17:00:00

Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 07:30:00

14/06/2024 17:00:00

Khu phố Phước Hậu phường Gia Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 07:30:00

16/06/2024 17:00:00

Khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Trảng Bàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/06/2024 08:00:00

11/06/2024 17:00:00

Công ty Trường Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 08:00:00

12/06/2024 17:00:00

Công ty Trường Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 08:00:00

13/06/2024 17:00:00

Công ty Trường Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Đông xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 11:00:00

Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 11:00:00

Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 08:00:00

15/06/2024 17:00:00

Đồn biên phòng 815

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/06/2024 08:00:00

11/06/2024 11:30:00

Khách hàng: Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/06/2024 08:00:00

11/06/2024 11:30:00

Khách hàng: Cơ sở sản xuất Trần Thị Lèn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/06/2024 08:00:00

11/06/2024 11:30:00

Khách hàng: Công ty TNHH MTV khai thác Thủy Lợi Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/06/2024 13:30:00

11/06/2024 17:00:00

Khách hàng: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/06/2024 13:30:00

11/06/2024 17:00:00

Khách hàng: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 13:30:00

12/06/2024 17:00:00

Ấp Thành Tây xã Thành Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 13:30:00

12/06/2024 17:00:00

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Gia Hưng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 13:30:00

12/06/2024 17:00:00

Khách hàng: Trại Heo Huỳnh Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 08:00:00

12/06/2024 11:30:00

Ấp Thành Bắc xã Thành Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 08:00:00

12/06/2024 11:30:00

Khách hàng: Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 08:00:00

12/06/2024 11:30:00

Khách hàng: Công ty TNHH Genomar Genetics Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 11:30:00

Ấp Long Châu xã Long Vĩnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 13:30:00

14/06/2024 17:00:00

Ấp Long Đại xã Long Vĩnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 08:00:00

15/06/2024 17:00:00

Khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/06/2024 08:00:00

11/06/2024 17:00:00

Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 08:00:00

12/06/2024 09:00:00

Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 10:30:00

12/06/2024 11:30:00

Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 13:30:00

12/06/2024 14:30:00

Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 15:00:00

12/06/2024 17:00:00

Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 12:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Di tích Rừng lịch sử

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 08:00:00

15/06/2024 12:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/06/2024 08:00:00

11/06/2024 11:30:00

Khu phố 1 thị trấn; ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 08:00:00

12/06/2024 11:30:00

Tổ 4 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 13:30:00

12/06/2024 17:00:00

Tổ 4 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 08:00:00

13/06/2024 11:30:00

Tổ 6 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 09:00:00

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (Đèn đường)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 17:00:00

Tổ 4 ấp Tân Hòa xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 09:00:00

14/06/2024 10:00:00

CS Trương Thị Tuyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 10:00:00

14/06/2024 11:00:00

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (Đèn đường)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 11:00:00

14/06/2024 12:00:00

Võ Thanh Nhàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 14:00:00

14/06/2024 16:00:00

Cơ sở Phạm Hồng Nhung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 16:00:00

14/06/2024 17:00:00

Trương Đắc Lăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 08:00:00

15/06/2024 17:00:00

Tổ 6 ấp Tân Tiến xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 09:00:00

15/06/2024 10:00:00

Mai Văn Kim

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 10:00:00

15/06/2024 11:00:00

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 11:00:00

15/06/2024 12:00:00

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 14:00:00

15/06/2024 15:00:00

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 15:00:00

15/06/2024 16:00:00

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 16:00:00

15/06/2024 17:00:00

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/06/2024 17:00:00

11/06/2024 17:30:00

- Ấp Thuận Đông, Thuận Tâm, Thuận Hòa xã Lợi Thuận - Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu - Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/06/2024 17:00:00

11/06/2024 17:30:00

- Ấp Thuận Đông, Thuận Tâm, Thuận Hòa xã Lợi Thuận - Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu - Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục