Thứ năm, 06/06/2024, 08:36 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bình Dương hôm nay ngày 7/6/2024: Một loạt công ty nằm trong danh sách bị cắt điện

Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam, ngày 7/6/2024, nhiều khu vực ở Bình Dương bị cúp điện.

Lịch cúp điện Bình Dương

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thông báo lịch cúp điện Bình Dương hôm nay ngày 7/6/2024. Theo đó, nhiều khu vực của thành phố Thủ Dầu Một, huyện Bến Cát, Dầu Tiếng,... sẽ bị cúp điện. Lý do ngừng cấp điện tại các khu vực này là để phục vụ thí nghiệm, bảo dưỡng sửa chữa trung, hạ áp.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Bình Dương ngày 7/6/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 16
Lịch cúp điện tại Bình Dương hôm nay ngày 7/6/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Bình Dương hôm nay ngày 7/6/2024

Lịch cúp điện thành phố Thủ Dầu Một

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/06/2024

07:00:00

07/06/2024

17:00:00

Khu vực đường Trần Ngọc Lên lưới hạ thế trạm Trần Ngọc Lên 1 , phường Đinh Hoà, TP  Thủ Dầu Một

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cát

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/06/2024

08:30:00

07/06/2024

16:30:00

Khu vực khách hàng: Nhánh rẽ Khu TM Rạch Bắp (Bến Cát)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dầu Tiếng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/06/2024

08:30:00

07/06/2024

12:00:00

TBA Nguyễn Thị Thua thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024

08:30:00

07/06/2024

12:00:00

TBA Nguyễn Văn Thôn thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024

08:30:00

07/06/2024

12:00:00

TBA Nguyễn Văn Thụ thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024

13:00:00

07/06/2024

16:30:00

TBA Nguyễn Tiến Nghĩa thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024

13:00:00

07/06/2024

16:30:00

TBA Chiếu sáng Long Tân thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024

13:00:00

07/06/2024

16:30:00

TBA Tiểu học Long Hòa thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện thành phố Tân Uyên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/06/2024 08:00:00

07/06/2024 17:00:00

Khu vực Công ty Tam Ích, Quang Huy, Viễn Đạt, HKD Nguyễn Bình Luận, Công ty Thăng Long Hưng, HKD Nguyễn Thị Quỳnh Như, Công ty Gia Kỳ Phát, trạm Khánh Bình 2, Khánh Bình 2A thuộc Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH Gỗ Changda Việt Nam (T2). Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH Gỗ Changda Việt Nam. Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH Việt Thịnh FURNITURE. Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH LU-FA MECHANICAL Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH Việt Danh. Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH Việt Danh T2 Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH Việt Danh T4. Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH Thắng Đạt Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 09:00:00

07/06/2024 17:00:00

Khu vực trạm Tân An 4-Phường Tân Vĩnh Hiệp(TP Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/06/2024 12:00:00

07/06/2024 15:30:00

Khu vực Công ty TNHH MTV Sương Thịnh Và Công ty TNHH Nội Thất Carwin Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 12:00:00

07/06/2024 15:30:00

Khu vực Cơ sở Phạm Thanh Liêm. Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 12:00:00

07/06/2024 15:30:00

Khu vực Công ty TNHH Sunggong Vina. Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024 12:00:00

07/06/2024 15:30:00

Khu vực Công ty TNHH Kỹ Thuật Ye Steel (VN). Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bắc Tân Uyên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/06/2024

08:00:00

07/06/2024

16:30:00

Khu vực lưới hạ áp trạm Dốc Trắng, Xã Hiếu Liêm, BTU

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024

08:00:00

07/06/2024

09:30:00

Nội bộ: Trạm III-560 kVA CI Đại Phát (T1)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024

09:00:00

07/06/2024

10:30:00

Nội bộ: Trạm III-1000 kVA Trần Doanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024

10:00:00

07/06/2024

11:30:00

Nội bộ: Trạm III-800 kVA VLXD Biconsi (T1)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024

11:11:00

07/06/2024

12:30:00

Nội bộ: Trạm III-560 kVA Phước Lan (T4)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/06/2024

11:30:00

07/06/2024

13:30:00

Nội bộ: Trạm II-250 kVA Triệu Ánh Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục