Thứ sáu, 17/05/2024, 14:23 (GMT+7)

Đề xuất mới về mức đóng bảo hiểm xã hội khi cải cách tiền lương từ 1/7, ai cũng cần biết

Chính phủ đề xuất sử dụng mức tham chiếu tính bảo hiểm xã hội (BHXH) để thay thế cho mức lương cơ sở tại các nội dung của các chế độ BHXH trong Luật BHXH năm 2014. Mức tham chiếu được tính bằng 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2024.

Nguồn tin từ An ninh Thủ đô cho biết, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hộ Đào Ngọc Dung vừa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi.

Trên tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW, khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ “bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay để xây dựng chế độ lương mới, theo đó mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới”.

Thumb - 2024-05-17T090533.343
Đề xuất mức tham chiếu đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2024.

Như vậy, từ ngày 1/7/2024 khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ phát sinh một số vấn đề liên quan đến dự thảo luật như sau:

Thứ nhất, do bãi bỏ mức lương cơ sở nên không còn căn cứ điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để tính lương hưu; không còn căn cứ để tính hưởng một số chế độ BHXH (một số khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội dựa trên lương cơ sở) và một số chế độ quy định ở các luật khác trong các lĩnh vực. Cụ thể như khen thưởng; bảo hiểm y tế; chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; huy động dân quân tự vệ; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở...

Thứ hai, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của nhóm đối tượng thực hiện tiền lương do Nhà nước quy định sẽ tăng lên so với hiện hành, dẫn đến tiền đóng BHXH cũng tăng đáng kể, điều này sẽ làm tăng phần chi ngân sách Nhà nước đóng cho những đối tượng này.

Thứ ba, phát sinh chênh lệch khá lớn về lương hưu giữa người nghỉ hưu trước và sau ngày 1/7/2024 nếu không thực hiện điều chỉnh cho người nghỉ hưu trước thời điểm này khi thực hiện cải cách tiền lương.

Trước đó, Chính phủ đã có báo cáo đánh giá tác động của chính sách tiền lương mới đến việc thực hiện chính sách BHXH và đề xuất các quy định có liên quan trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/4/2024.

Để chuẩn bị cho những vấn đề phát sinh, Chính phủ đề xuất phương án sửa đổi Điều 62 và Điều 63 của Luật BHXH năm 2014 được thể hiện tại Điều 76 và Điều 77 của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) và cho phép riêng quy định này được áp dụng từ ngày 1/7/2024 để đồng bộ, thống nhất với thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Đồng thời, Chính phủ cũng đề xuất tiếp tục thực hiện các chế độ BHXH hiện đang gắn với mức lương cơ sở cho đến khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Để cụ thể hóa đề xuất nhằm tiếp tục thực hiện được các chế độ BHXH hiện đang gắn với mức lương cơ sở, đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về việc không nên quy định thành số tiền tuyệt đối mà nên sử dụng một căn cứ khác thay thế, Chính phủ đề xuất sử dụng "mức tham chiếu tính BHXH" để thay thế cho "mức lương cơ sở" tại các nội dung của các chế độ BHXH trong Luật BHXH năm 2014 đang gắn với mức lương cơ sở và bổ sung một khoản về quy định chuyển tiếp của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)". 

Theo đó, "mức tham chiếu tính BHXH được tính bằng 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2024 thay thế cho mức lương cơ sở để thực hiện BHXH theo quy định tại Luật BHXH năm 2014 và để thực hiện BHXH theo quy định của Luật này. Mức tham chiếu tính BHXH được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ trên mức cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH".

Cùng chuyên mục