Thứ tư, 22/11/2023, 11:32 (GMT+7)

Có thu nhập bao nhiêu thì lọt top 1% và 10% giàu nhất Việt Nam?

Để lọt top 1% giàu nhất Việt Nam, cá nhân cần có thu nhập hàng năm theo ngang giá sức mua là 112.809 USD. Để lọt top 10% thì con số là 29.750 USD.

Thông tin từ Cơ sở dữ liệu về Bất bình đẳng Thế giới cho biết, năm 2022, những người có thu nhập hàng năm theo ngang giá sức mua lọt top 1% người giàu nhất thế giới đạt 207.380 USD. Trong khi đó, 10% người giàu nhất thế giới có thu nhập hàng năm đạt 60.787 USD.

Thông tin từ nguồn này cũng chỉ ra các ngưỡng thu nhập để dân số toàn cầu lọt top 20%, 30%, 40% và 50% người có thu nhập cao nhất. Theo đó, các con số do Cơ sở dữ liệu về Bất bình đẳng Thế giới đưa ra lần lượt là 35.516 USD, 23.874 USD, 16.025 USD và 11.005 USD.

01700625999.png
Cơ sở dữ liệu từ tổ chức Bất bình đẳng Thế giới.

Khi xét riêng từng quốc gia, tổ chức này cũng chỉ ra con số đạt các ngưỡng % với thu nhập hàng năm theo ngang giá sức mua. 

Cụ thể, để lọt top 1% giàu nhất nước Mỹ, cá nhân cần kiếm được ít nhất 532.798 USD thu nhập trước thuế hàng năm. Ngưỡng này cao hơn khoảng 200.000 USD so với top 1% giàu nhất nước Đức (348.805 USD) và Canada (305.587 USD).

Trong khi đó, người trưởng thành ở Ethiopia - một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới chỉ cần kiếm được 43.549 USD là đã lọt top 1% giàu nhất đất nước. 

Còn ở Việt Nam, Cơ sở dữ liệu về Bất bình đẳng Thế giới chỉ ra rằng, để vào top 1% dân số có tài sản lớn nhất cả nước, cá nhân cần có thu nhập bình quân theo ngang giá sức mua tối thiểu là 112.809 USD.

Để lọt top 5%, cá nhân cần có thu nhập hàng năm là 45.626 USD. Để lọt top 10% thì con số là 29.750 USD. Để lọt top 20%, cá nhân cần có thu nhập năm là 19.647 USD.

Tổ chức Bất bình đẳng Thế giới cũng lần lượt chỉ ra các con số thu nhập hàng năm theo ngang giá sức ở Việt Nam để lọt top 30%, 40%, 50% người giàu nhất cả nước. Theo đó, con số được tổ chức này đưa ra lần lượt là 14.203 USD, 10.785 USD và 8.530 USD.

Trong khi đó, nếu thu nhập hàng năm theo ngang giá sức mua của một người Việt Nam ở dưới ngưỡng 5.398 USD, cá nhân đó đang nằm trong nhóm 30% dân số nghèo nhất.

Cùng chuyên mục