Thứ sáu, 10/11/2023, 09:44 (GMT+7)

Ngân hàng có được phép bán bảo hiểm kèm khoản vay?

Hồng Phúc (Theo Tiếp thị & Gia đình)

Ngân hàng không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp ký hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay. 

Nội dung này được đề cập trong Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm siết chặt tình trạng ép khách mua bảo hiểm ở một số nhà băng.

Cụ thể, Thông tư số 67 đã bổ sung quy định cấm ngân hàng bán bảo hiểm kèm khoản vay. Theo đó, tổ chức tín dụng không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước 60 ngày và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay.

Ngân hàng bán bảo hiểm 'bia kèm lạc': Cần phải xử lý nghiêm | Tài chính |  Vietnam+ (VietnamPlus)
Bộ Tài Chính cấm ngân hàng bán bảo hiểm nhằm siết chặt tình trạng ép khách mua bảo hiểm kèm khoản vay. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Việc cấm này áp dụng với loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư gồm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Các loại bảo hiểm khác như bảo hiểm khoản vay, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm thường kỳ, bảo hiểm hỗn hợp không được Bộ Tài Chính đề cập đến tại Thông tư này. 

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo các tổ chức tín dụng về hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm; yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản có liên quan. 

Tuy nhiên, tình trạng ép khách vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều nhà băng. Phản ánh từ người vay cho biết phải mua các gói bảo hiểm nhân thọ đi kèm nếu muốn việc giải ngân diễn ra thuận lợi. Thậm chí, một số ngân hàng còn tăng lãi suất để ép khách hàng tất toán khoản vay nếu hủy hợp đồng bảo hiểm, chuyển từ tiền tiết kiệm tại ngân hàng sang mua bảo hiểm nhân thọ...

Bên cạnh việc cấm ngân hàng bán bảo hiểm kèm khoản vay, Thông tư 67 của Bộ Tài Chính cũng bổ sung quy định về hoạt động bán chéo bảo hiểm qua kênh ngân hàng. Cụ thể, trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm, đại lý bảo hiểm hoặc nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, sử dụng các tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp.

Đáng chú ý Thông tư 67 nêu rõ, đối với các sản phẩm bảo hiểm phức tạp như sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, các đại lý bảo hiểm phải thực hiện ghi âm quá trình tư vấn bảo hiểm. 

Ngoài ra, thông tư cũng yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp bản giấy tài liệu tóm tắt hợp đồng cho bên mua bảo hiểm kèm xác nhận của bên mua bảo hiểm để tạo điều kiện giúp người mua dễ dàng tiếp cận hơn với các thông tin, hiểu rõ hơn về sản phẩm, quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước khi quyết định giao kết hợp đồng.

Thời gian cân nhắc 21 ngày tham gia bảo hiểm được xác định kể từ khi bên mua bảo hiểm xác nhận đã nhận được các tài liệu nêu trên.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục