Thứ ba, 26/03/2024, 14:39 (GMT+7)

Yêu cầu các công ty chứng khoán đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống

Từ sau vụ VNDirect bị tấn công mạng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường bảo mật nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn, ổn định của thị trường chứng khoán.

Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường vừa qua đã xuất hiện trường hợp công ty chứng khoán bị tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin, dẫn đến hệ thống giao dịch chứng khoán của công ty tạm thời ngừng hoạt động.

Để đảm bảo quá trình giao dịch thông suốt, an toàn và ổn định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu công ty đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng hoạt động an toàn và liên tục, theo quy định tại khoản 10 Điều 89 Luật Chứng khoán 2019.

Vì sao nhiều ngân hàng muốn
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường bảo mật. (Ảnh: M.H)

Các công ty chứng khoán cần nghiêm túc, khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, phương án khắc phục (nếu có) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị có liên quan trước ngày 1/4/2024. Đồng thời, chủ động rà soát, kiểm tra ngay các phương án bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của công ty, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán và các hệ thống có kết nối mạng internet để kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật (nếu có).

Cũng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán phải thực hiện kiểm tra các quy trình giao dịch trực tuyến; quy trình kiểm soát rủi ro; quy trình sao lưu dự phòng hệ thống, dữ liệu; quy trình quản trị vận hành các hệ thống công nghệ thông tin; xây dựng các biện pháp ứng phó và khắc phục các rủi ro về bảo mật tiềm ẩn.

Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ: "Trong trường hợp công ty phát hiện các dấu hiệu mất an toàn bảo mật phải chủ động, tập trung nguồn lực để xử lý, khắc phục; kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (đối với công ty chứng khoán thành viên) và các cơ quan chức năng để phối hợp chỉ đạo, xử lý".

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có văn bản chỉ đạo các sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc bảo mật hệ thống công nghệ thông tin giao dịch chứng khoán, nhằm đảm bảo an toàn, ổn định, thông suốt hệ thống giao dịch, lưu ký chứng khoán.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục