Từ ngày 1/8, tập thể thao mang tính chất khiêu dâm sẽ bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Theo Nghị định 46/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/8 nêu nhiều mức phạt với hành vi trái đạo đức và văn hóa trong thi đấu, luyện tập thể thao

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định 46/2019/NĐ-CP; hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện; thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực; trái với đạo đức xã hội; thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Theo Nghị định 46; mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao tối đa là 50 triệu đồng đối với cá nhân; 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các bài tập; môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao gây nguy hiểm đến tính mạng; sức khỏe người tập luyện; thi đấu (trừ những bài tập, môn thể thao, phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao được pháp luật cho phép).

Mức phạt này cũng áp dụng với với hành vi sử dụng chất kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao. Hình thức phạt bổ sung là đình chỉ tham dự giải thi đấu thể thao. Thời hạn cấm túc từ 1 đến 3 tháng.

Ngoài ra, người nào có hành vi chửi bới, lăng mạ; xúc phạm nhân phẩm, danh dự; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục; truyền thống văn hóa Việt Nam khi luyện tập thể thao sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng; và phải xin lỗi công khai đối với hành vi của mình.

Thẩm quyền xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao thuộc Cơ quan thanh tra chuyên ngành; Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân các cấp; Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển.
Tiếp Thị Gia Đình 

Đừng bỏ qua