Tiếp Thị Gia Đình

Thứ năm, 04/07/2024, 13:05 (GMT+7)

Từ ngày 1/7, tước bằng lái xe, giấy tờ xe online trên VNeID được thực hiện như thế nào?

Từ 1/7/2024, CSGT thực hiện kiểm tra giấy tờ, lập biên bản xử phạt và tước bằng lái, giấy tờ xe qua VNeID. Vậy quy trình thực hiện ra sao?

Hiện nay, công dân có thể sử dụng các giấy tờ tích hợp trên phần mềm VneID thay thế các giấy tờ truyền thống. Vậy, nếu người tham gia giao thông bị tước bằng lái xe từ 1/7/2024 thì bằng lái xe, giấy tờ xe online trên VneID sẽ được xử lý như thế nào?

Từ ngày 1/7, người vi phạm giao thông sẽ bị tước bằng lái xe, giấy tờ xe online trên VNeID

Theo Thời báo Văn học Nghệ thuật, từ ngày 1/7 tới đây, Thông tư 28 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 và Thông tư 24 chính thức có hiệu lực.

Theo Thông tư 28/2024 sửa đổi, bổ sung thì việc kiểm tra thông tin của giấy tờ trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNeID, cơ sở dữ liệu có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó.

Theo đó, trong quá trình xử lý mà người vi phạm xuất trình giấy tờ qua VNeID thì lực lượng chức năng sẽ tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.

Cụ thể, điểm g khoản 2 Điều 21 quy định, trường hợp giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì khi tạm giữ giấy tờ, người có thẩm quyền tạm giữ thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.

tuocbang-lai-xe-2-1307
Từ ngày 1/7, sẽ xử lý tước bằng lái xe, giấy tờ xe online trên VNeID

Đồng thời, CSGT sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và tiến hành đồng bộ với ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để những người vi phạm, chủ phương tiện được biết, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Các loại biên bản, quyết định của những người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, trả lại giấy tờ sẽ được thực hiện theo biểu mẫu quy định của pháp luật và có thể tiến hành lập, gửi bằng phương thức điện tử trên ứng dụng VNeID, hoặc ứng dụng hệ thống thông tin điện tử khác khi đủ điều kiện kỹ thuật thực hiện.

Trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ online như thế nào?

Tại Thông tư 28 quy định rõ quá trình trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ, tước quyền sử dụng theo các thủ tục hành chính cho người bị xử phạt.

Trường hợp các giấy tờ có thông tin bị tạm giữ hoặc bị tước quyền sử dụng trên ứng dụng định danh quốc gia là cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì những người có thẩm quyền ra quyết định, lập biên bản sẽ trả lại giấy tờ cho người bị xử phạt; hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính tiến hành thực hiện đồng bộ thông tin với ứng dụng định danh quốc gia, các cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để có thể gỡ bỏ nội dung thông tin về việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy tờ đó.

csgt-1712285556841526363544-1712481586352-17124815868461247357949
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Thông tư 28 cũng sửa đổi và bổ sung điểm c khoản 2 của Điều 27; điểm d khoản 2 của Điều 27 về căn cứ để trả lại giấy tờ sau thời gian tạm giữ, gỡ bỏ các thông tin tạm giữ giấy tờ trên ứng dụng này để có thể phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và pháp luật.

Cùng chuyên mục