Thứ tư, 15/11/2023, 06:11 (GMT+7)

Trường hợp không cần đăng ký biển số xe định danh, ra đường vẫn không bị phạt

Theo quy định, có những trường hợp không cần phải đăng ký biển số định danh hay đổi sang biển định danh. Vậy, đó là trường hợp nào?

Biển số định danh là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Quy định tại Thông tư này nêu rõ, biển số định danh sẽ gồm biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định.

Biển số định danh cá nhân sẽ được cấp cho công dân Việt Nam theo mã định danh đăng ký của chủ xe. Với chủ xe là người Việt Nam, biển số được quản lý theo số định danh cá nhân. Với người nước ngoài, biển số quản lý theo số định danh của họ do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, tạm trú... Với tổ chức, biển số được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế, quyết định thành lập.

03-bien-so-1689210431694-143525

Nói một cách dễ hiểu, biển số định danh vẫn được cấp theo dạng giống như trước, chỉ khác nhau về cách quản lý. Trước đây, xe nào thì biển số đó, giờ thì người nào biển số đó, biển số sẽ đi theo người. Biển số xe định danh không phải là dùng mã định danh cá nhân trên căn cước công dân để quản lý biển số phương tiện.

Trường hợp nào không cần phải đăng ký biển số định danh?

Dù biển số xe được định danh theo chủ xe, nhưng không có nghĩa là bắt buộc mọi chủ xe đều phải đăng ký biển định danh. Căn cứ vào Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA, có 4 trường hợp không cần đăng ký biển số định danh, vẫn có thể tham gia giao thông, cụ thể:

Một là, xe đã đăng ký biển 05 số trước ngày 15/8/2023 nhưng chưa làm thủ tục thu hồi. Khi đó, biển số xe sẽ được định danh mặc định theo chủ xe là người đang đứng tên trên đăng ký xe.

Hai là, xe đã đăng ký biển 05 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R”. Những xe này được tham gia giao thông, ngay cả khi cấp đổi, cấp lại biển số thì vẫn được dùng biển cũ, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh.

Ba là, xe đã đăng ký biển 03 số nhưng không thuộc trường hợp phải cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký, biển số xe, đăng ký sang tên, di chuyển xe. Trong đó, việc di chuyển xe được hiểu là khi chủ xe chuyển nơi cư trú.

tu-15-8-2023-co-phai-doi-bien-so-dang-dung-sang-bien-so-dinh-danh-khong-488678-220617

Bốn là, xe đã đăng ký biển 04 số nhưng không thuộc trường hợp phải cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Việc không đăng ký biển số định danh cho phương tiện giao thông là vi phạm luật giao thông đường bộ và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Mức phạt cụ thể và hình thức xử lý có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể và luật giao thông hiện hành tại thời điểm vi phạm. Chính vì vậy, nếu bạn trong trường hợp cần phải đi đăng ký định danh biển số xe thì hãy đi đăng ký kẻo dễ bị thiệt thòi.

Cùng chuyên mục