Thứ hai, 28/08/2023, 11:29 (GMT+7)

Đang dùng biển số xe loại 5 số, có phải đổi biển số định danh khác không?

Từ ngày 15/8, các loại xe đã đăng ký biển 5 số sẽ mặc định là biển số định danh của người đang đứng tên trên đăng ký xe.

Biển số định danh là gì?

Dân trí thông tin, theo quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Thông tư mới này sẽ có hiệu lực từ 15/8/2023 tới đây.

Quy định tại Thông tư này nêu rõ, biển số định danh sẽ gồm biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định.

bien-so-dinh-danh
Ảnh: Báo Đấu Thầu

Biển số định danh cá nhân sẽ được cấp cho công dân Việt Nam theo mã định danh đăng ký của chủ xe. Với chủ xe là người Việt Nam, biển số được quản lý theo số định danh cá nhân. Với người nước ngoài, biển số quản lý theo số định danh của họ do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, tạm trú... Với tổ chức, biển số được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế, quyết định thành lập.

Nói một cách dễ hiểu, biển số định danh vẫn được cấp theo dạng giống như trước, chỉ khác nhau về cách quản lý. Trước đây, xe nào thì biển số đó, giờ thì người nào biển số đó, biển số sẽ đi theo người. Biển số xe định danh không phải là dùng mã định danh cá nhân trên căn cước công dân để quản lý biển số phương tiện.

Đang dùng biển số xe loại 5 số, có phải đổi biển số định danh khác không?

Khoản 1 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành (tức là trước ngày 15/8/2023) mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Như vậy, nếu trước ngày 15/8/2023 mà chủ xe của biển số xe loại 5 số không làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe (người đứng tên trong giấy đăng ký xe).

bien-so-dinh-danh
Đang dùng biển số xe loại 5 số, có phải đổi biển số định danh khác không? Ảnh: Thư viện pháp luật

Trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe từ ngày 15/8/2023

Căn cứ theo Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe như sau:

1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

3. Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

7. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

8. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Cùng chuyên mục