Thứ tư, 06/03/2024, 06:10 (GMT+7)

Thủ tướng yêu cầu ngân hàng công khai lãi suất cho vay bình quân

Thủ tướng yêu cầu công bố công khai lãi suất cho vay bình quân để người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng vay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 18 về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024, trong đó, yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục giảm và công khai mặt bằng lãi suất cho vay.

Theo Thủ tướng mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm nhưng chưa tương xứng với lãi suất huy động, tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm 2024 giảm so với cuối năm 2023.

Do vậy để điều hành lãi suất, tín dụng nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bên liên quan.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng công bố công khai lãi suất cho vay bình quân để người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận tín dụng, lựa chọn ngân hàng để vay vốn.

Đồng thời đẩy mạnh triển khai hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với đặc thù của từng tổ chức tín dụng đối với các lĩnh vực quan trọng, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ.

laisuat-1692084212147521591393
Thủ tướng yêu cầu công bố công khai lãi suất cho vay bình quân để người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng vay.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm tra chặt các hoạt động cho vay không đúng đối tượng ưu đãi, như cho vay với ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau...

Ngân hàng Nhà nước thực hiện các công cụ kiểm soát lạm phát và giảm thiểu, hạn chế tăng nợ xấu tại các tổ chức tín dụng. Cơ quan này chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc điều hành chính sách tiền tệ và tăng trưởng tín dụng.

Để tăng tiếp cận vốn, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN khẩn trương rà soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không để ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm.

Thủ tướng lưu ý tiếp tục hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Từ khóa:
Cùng chuyên mục