Tiếp Thị Gia Đình

Thứ sáu, 05/07/2024, 05:45 (GMT+7)

Tăng 35,7% mức chuẩn trợ cấp người có công, cao nhất từ trước đến nay

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2024, mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng, tương ứng mức tăng 35,7%, cao nhất trong 20 năm qua.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, từ ngày 1/7 mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng, tương ứng mức tăng 35,7%.

tro-cap 1_11zon
Từ 1/7 mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng 35,7% (Ảnh: Sưu tầm)

Bên cạnh đó quy định về điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cũng được bổ sung như sau: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/người/lần.

Nội dung chi bao gồm: Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc thiết yếu; quà tặng cho đối tượng; tham quan.

Ngoài ra là các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 10% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khoẻ tập trung), gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, chụp ảnh, tư vấn sức khoẻ, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

Nghị định số 77/2024/NĐ-CP cũng thay thế Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B.

Theo đó, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945, đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 2,884 triệu đồng; thân nhân của 1 liệt sĩ là 2,789 triệu đồng, thân nhân của 2 liệt sĩ là 5,578 triệu đồng, thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên là 8,367 triệu đồng.

Đặc biệt, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng tăng lên 8,367 triệu đồng, phụ cấp ưu đãi hằng tháng 2,337 triệu đồng.

Mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 2,337 triệu đồng; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày là 1,673 triệu đồng.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, trong những năm qua, cùng với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng tiếp tục được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, và hoàn thiện.

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh từ 2,055 triệu đồng lên mức 2,789 triệu đồng (tăng 35,7%), là mức tăng cao nhất trong các lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trong 20 năm qua.

Qua đó, sẽ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người có công, thân nhân người có công theo tinh thần của Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; phù hợp với Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội, và Nghị quyết số 142/2024/QH15 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cùng chuyên mục