Tiếp Thị Gia Đình

Thứ ba, 02/07/2024, 10:02 (GMT+7)

Công bố lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH sau khi tăng 15%

BHXH TPHCM đã ra thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7/2024 theo mức hưởng mới như sau.

Theo nguồn tin từ Bảo hiểm xã hội TPHCM, chiều 1/7, BHXH TPHCM thông tin về việc chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng trong kỳ chi trả tháng 7/2024.

Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2024 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

IMG_9666
BHXH TPHCM thông tin về việc chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng trong kỳ chi trả tháng 7/2024.

Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng (trừ người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1/1/1995), sau khi điều chỉnh mà mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

BHXH TPHCM thông tin trong kỳ chi trả tháng 7/2024, cơ quan này sẽ chi trả theo mức mới cho người hưởng. Riêng đối với người bắt đầu hưởng từ ngày 1/7/2024, nếu lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng chưa được tính theo lương cơ sở mới sẽ được điều chỉnh và chi trả sau kỳ chi trả lương tháng 7/2024 trong thời gian sớm nhất.

IMG_9676
Tổ chức chi trả bằng hình thức tiền mặt tại các điểm chi thuộc Bưu điện TPHCM

BHXH TPHCM thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7/2024 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 75/2024/NĐ-CP như sau:

Tổ chức chi trả bằng hình thức tiền mặt tại các điểm chi thuộc Bưu điện TPHCM bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 25/7/2024. Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, BHXH TPHCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 1/7 đến ngày 2/7/2024.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục