Thứ hai, 27/05/2024, 09:25 (GMT+7)

Từ 2025, thêm nhiều đối tượng được ghi tên vào sổ đỏ theo quy định của luật mới

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) sẽ ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất.

Theo Thương Trường, Luật đất đai 2024 quy định, thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình sẽ được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất. Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi trên sổ đỏ sẽ do những người này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Sổ đỏ được trao cho người đại diện. Trường hợp các thành viên chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu, sẽ được cấp sổ đỏ ghi tên đại diện hộ gia đình. Với các sổ đỏ đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, nếu các thành viên trong hộ có nhu cầu sẽ được đổi sang sổ đỏ mới ghi đầy đủ tên thành viên. 

Đây là điểm mới của Luật Đất đai 2024 so với quy định hiện hành. Trước đó, Luật Đất đai 2013 không quy định nội dụng về cách ghi tên trên sổ đỏ với hộ gia đình. 

Thumb - 2024-05-27T090713.084
Từ năm 2025, tất cả các thành viên hộ gia đình sẽ được ghi tên vào sổ đỏ thửa đất.

Cũng theo Luật Đất đai 2024, Nhà nước sẽ ngừng cấp đất cho hộ gia đình từ năm 2025. Do đó, quy định ghi đầy đủ tên các thành viên trong hộ gia đình vào sổ đỏ sẽ áp dụng với các trường hợp đất của hộ gia đình đã có từ trước nhưng chưa được cấp sổ.

Nguyên tắc cấp sổ đỏ trong luật mới cơ bản giữ nguyên như luật hiện hành. Theo đó, nếu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng thì phải ghi cả họ tên cả hai, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người đứng tên đại diện cho cả hai. Trường hợp quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng sổ đỏ đã cấp chỉ ghi tên một người, nếu có nhu cầu sẽ được cấp đổi sổ mới ghi tên hai người.

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì mỗi người được cấp một sổ đỏ. Nếu những người này yêu cầu sẽ được cấp chung một sổ đỏ và trao cho người đại diện.

Các cá nhân có quyền sở hữu nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn khi có yêu cầu cũng sẽ được cấp một giấy chứng nhận chung cho các thửa này. 

Cùng chuyên mục