Tiếp Thị Gia Đình

Thứ hai, 01/01/2024, 08:45 (GMT+7)

Quy định mới nhất về ngày nghỉ lễ, Tết 2024, người lao động nắm rõ thông tin để hưởng quyền và lợi ích

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 đã có nhiều thay đổi về các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm của người lao động. Vậy năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ những ngày lễ, Tết nào?

Quy định về lịch nghỉ lễ, Tết?

Theo Điều 13 Luật viên chức 2010 có quy định:

"Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ".

Đối chiếu với quy định nghỉ các ngày lễ, Tết thì có quy định trong Điều 98 Bộ luật Lao động 2019:

"Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết".

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ làm việc mà được hưởng nguyên lương trong các ngày sau:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 05 ngày.

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 Âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại Khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại Điểm b và Điểm đ, khoản 1 Điều này.

Như vậy, khi người lao động có ca làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động sẽ được hưởng lương ít nhất 300% mức lương hiện hưởng.

Ngoài căn cứ vào nội dung thỏa thuận trong hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, quy chế nội bộ của đơn vị về tiền thưởng, thỏa ước lao động tập thể và quan trọng là hiệu quả, năng suất làm việc và tình hình doanh thu mà đơn vị quyết định việc trả lương thưởng cho nhân viên.

Ngoài quy định của pháp luật người lao động cần tham khảo những văn bản nội bộ của cơ quan để đảm bảo quyền và lợi ích của mình.

nghi-le-tet-1-170404054824713610
Hằng năm, người lao động sẽ được nghỉ lễ, Tết theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

Theo Điểm a, Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày Tết Dương lịch (ngày 01 tháng 01 Dương lịch).

Tết Dương lịch 2024 (ngày 1/01/2024) rơi vào ngày thứ Hai nên lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có chế độ nghỉ hằng tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật: Tết Dương lịch 2024 được nghỉ 03 ngày liên tục (từ ngày 30/12/2023 đến hết ngày 01/01/2024).

- Đối với người lao động có chế độ nghỉ hằng tuần vào Chủ nhật: Tết Dương lịch 2024 được nghỉ 02 ngày liên tục (từ ngày 31/12/2023 đến hết ngày 01/01/2024).

Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2024

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương dịp Tết Âm lịch 5 ngày.

Ngày 3/11/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8662/VPCP-KGVX năm 2023 về nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 4594/LĐTBXH-ATLĐ năm 2023 về việc nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024.

Như vậy, lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm ngày 08/02/2024 Dương lịch đến hết thứ Tư ngày 14/02/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 07 ngày (bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3, Điều 111 Bộ luật Lao động).

Lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2024

Theo Điểm c, d, Khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào:

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 Dương lịch).

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 Dương lịch).

Ngày 30/4/2024 rơi vào ngày thứ Ba, ngày 01/5/2024 rơi vào ngày thứ Tư.

Như vậy, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 2 ngày liên tiếp.

Lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2024

Theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Lễ Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 8662/VPCP-KGVX năm 2023 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 4594/LĐTBXH-ATLĐ năm 2023 về việc nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 3/9/2024.

Theo lịch, ngày 2/9/2024 rơi vào ngày thứ Hai.

Như vậy, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 03/9/2024.

- Đối với người lao động: Người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 02 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

Theo Điểm e, Khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Giỗ tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 Âm lịch).

Theo lịch, ngày 10/3 Âm lịch năm 2024 rơi vào ngày thứ Năm.

Như vậy, dịp Giỗ tổ Hùng vương năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 01 ngày.

nghi-le-tet2-1704040654453975521
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết. Ảnh minh họa: TL

Quy định nghỉ hằng năm như thế nào?

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

-16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại Khoản 3, Điều 101 của Bộ luật này.

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương?

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

- Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

- Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt?

Đối với các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không; thăm dò, khai thác dầu khí trên biển; làm việc trên biển; trong lĩnh vực nghệ thuật; sử dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân; ứng dụng kỹ thuật sóng cao tần; tin học, công nghệ tin học; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến; thiết kế công nghiệp; công việc của thợ lặn; công việc trong hầm lò; công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng; công việc phải thường trực 24/24 giờ; các công việc có tính chất đặc biệt khác do Chính phủ quy định thì các Bộ, ngành quản lý quy định cụ thể thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và phải tuân thủ quy định tại Điều 109 của Bộ luật Lao động 2019.

Cùng chuyên mục