Thứ ba, 07/05/2024, 14:08 (GMT+7)

Petrovietnam phát hiện 2 mỏ “vàng đen”, trữ lượng khiến ai cũng bất ngờ

Petrovietnam vừa công bố thông tin, ước tính sơ bộ tài nguyên dầu tại chỗ tại 2 giếng thuộc mỏ Rồng và mỏ Bunga Aster đạt hơn 100 triệu thùng.

khoandau
Hình ảnh hoạt động thực địa tại lô PM3 CAA (ảnh: PVN).

Theo Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam (PVN), hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí (E&P) vẫn luôn là một trong những lĩnh vực cốt lõi, đóng góp lớn trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch và chiến lược phát triển của Petrovietnam. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2024, Petrovietnam đã có 2 phát hiện quan trọng tại giếng R79, mỏ Rồng thuộc Lô 09-1 và giếng BA-1X, mỏ Bunga Aster, Lô PM3 CAA.

Cụ thể, tại giếng R79, người điều hành Vietsovpetro đã tiến hành thử vỉa đối tượng móng và đã nhận được dòng dầu tự phun với lưu lượng đạt gần 6.300 thùng/ngày. Theo kết quả đánh giá sơ bộ, dự kiến gia tăng tài nguyên dầu khí tại chỗ đạt khoảng 16,5 triệu thùng dầu và ước tính trữ lượng tăng thêm từ giếng khoan R-79 khoảng 4,6 triệu thùng.

Cùng đó, tại giếng BA-1X, kết quả tính toán sơ bộ tài nguyên dầu tại chỗ khoảng 84 triệu thùng (tăng gần gấp đôi dự báo ban đầu) dự kiến gia tăng trữ lượng cho toàn bộ vỉa là khoảng 20,2 triệu thùng. Đặc biệt, giếng BA-1X đã được đưa vào khai thác từ ngày 5/5/2024 với lưu lượng khai thác ban đầu khoảng 2.100 thùng/ngày.

Trong thời gian tới, nhà điều hành Lô PM3 CAA sẽ tiếp tục thẩm lượng phát hiện dầu Bunga Aster để có thêm đánh giá chắc chắn về tiềm năng trữ lượng dầu để phát triển mở rộng, tận thu tối đa tài nguyên dầu tại mỏ, góp phần gia tăng trữ lượng thu hồi dầu, khí cho Lô PM3 CAA, mang lại hiệu quả kinh tế cho hai nước chủ nhà Việt Nam và Malaysia cũng như các nhà đầu tư.

Như vậy, ước tính sơ bộ trữ lượng dầu tại chỗ tại 2 giếng đạt hơn 100 triệu thùng.

Cùng chuyên mục