Thứ ba, 28/05/2024, 21:41 (GMT+7)

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 28/5 - 2/6/2024): Nhiều ấp dân cư cúp điện cả ngày, có nơi kéo dài gần chục tiếng

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thông báo lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 28/5 - 2/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Tây Ninh tuần này (từ 28/5 - 2/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Tây Ninh có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

lịch cúp điện_9
Lịch cúp điện Tây Ninh được cập nhật liên tục tại Tiếp thị & Gia đình.

Chi tiết lịch cúp điện tây Ninh tuần này (từ 28/5 - 2/6/2024)

Lịch cúp điện Thành Phố Tây Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Tân; Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân; Ấp Tân Trung xã Tân Bình; Khu phố Ninh Thành, Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn; ấp Tân Hòa xã Tân Bình; Khu phố 1 phường I; Khu phố 3, 4 phường II; Ấp Đồng Cỏ Đỏ xã Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 11:30:00

Khu phố 2, 3, 6 phường III

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 3 xã Bàu Đồn Võ Quan Huy Võ Văn Hùng Nguyễn Văn Bích Trường Tiểu Học Ấp 5 Bàu Đồn. Trường Mẫu Giáo Bàu Đồn. Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Trung Tâm Viễn Thông Gò Dầu - Viễn Thông Tây Ninh. Cty CP và Dịch Vụ Logistics VRG Thanh Phước Agribank Chi nhánh huyện Gò Dầu - Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 07:30:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp 2, ấp 6 xã Bàu Đồn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Cty CP Chế Biến XNK Gỗ Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Suối Cao A, Ấp Suối Cao B, xã Phước Đông Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước Cty TNHH Kỹ Thuật Điện Tử Connector.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

02/06/2024 08:00:00

02/06/2024 17:00:00

Công ty TNHH Công Nghiệp Cao Su An Cố. Cty TNHH Săm Lốp Xe Liên Phúc Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 07:30:00

28/05/2024 17:00:00

Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 08:07:00

28/05/2024 08:30:00

Khu phố Suối Sâu phường An Tinh, một phần Khu Chế Xuất Linh Trung III

Đường dây - Hỏng phụ kiện

28/05/2024 08:39:00

28/05/2024 09:15:00

Công ty TNHH MTV Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phương Trinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 09:37:00

28/05/2024 10:27:00

KARAOKE Trung Chỉnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 13:30:00

28/05/2024 17:00:00

Khu phố An Phú phường An Tịnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/05/2024 07:30:00

29/05/2024 17:00:00

Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 07:30:00

31/05/2024 17:00:00

Khu phố Lộc Phước phường Lộc Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 07:30:00

01/06/2024 17:00:00

Khu phố An Thới phường An Tịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 07:00:00

02/06/2024 17:00:00

Khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Trảng Bàng; khu phố Hòa Bình phường An Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

02/06/2024 07:00:00

02/06/2024 17:00:00

Khu phố Lộc Thành, Lộc An, Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Hòa Bình phường An Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Khu phố 1 thị trấn Tân Châu, ấp Thạnh Quới, Thạnh Hưng xã Thanh Đông, ấp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Công ty Trường Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 08:30:00

Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 11:30:00

Khách hàng: Trần Văn Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 11:30:00

Khách hàng: 1/Petrolimex- Cửa hàng 17- Công ty Xăng Dầu Tây Ninh, 2/Trương Văn Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 11:30:00

28/05/2024 17:00:00

Khách hàng: Công ty TNHH TM-DV Bảo Khang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 11:30:00

28/05/2024 17:00:00

Khách hàng: Công ty TNHH Thanh Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 16:30:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 13:30:00

01/06/2024 17:00:00

Khách hàng: Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 13:30:00

01/06/2024 17:00:00

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Gạch Block Xanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 11:30:00

Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 11:30:00

Khách hàng: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cụm thành phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 11:30:00

Khách hàng: Trung Đoàn BB5

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 09:30:00

Ấp Ninh An, Ninh Phú, xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 10:00:00

28/05/2024 11:30:00

Ấp Thuận Bình, Thuận An, xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 13:30:00

28/05/2024 14:30:00

Ấp B2, xã Phước Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:00:00

30/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Thanh Bảo Hân, trại heo Trịnh Tấn Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:00:00

30/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Cơ khí chính xác TKT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:00:00

30/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Huỳnh Công Khai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Ninh Hòa, Ninh Bình, xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Ninh Hòa, Ninh Bình, xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Ninh Hòa, Ninh Bình, xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Ninh Hòa, Ninh Bình, xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Ninh Hòa, Ninh Bình, xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Phước Lộc, xã Phước Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Phước Lộc A, xã Phước Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Bình Linh, xã Chà Là; ấp Phước Tân 2, xã Phan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Bình Linh xã Chà Là; ấp Phước Tân 2 xã Phan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Long 1, Phước Long 2 xã Phan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Tổ 6 ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc; tổ 10 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:19:00

28/05/2024 17:00:00

Khách hàng Công ty TNHH Hùng Duy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 17:00:00

Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Trường Giang, Trường Phước xã Trường Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Trường Phước xã Trường Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Trường Lộc xã Trường Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Trà Thị Kim Loan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Dương Thị Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Lê Hoàng Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Ngọc Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Sản xuất chai nhựa Thái Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Nguyễn Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Bê tông và cấu kiện Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường THCS Nguyễn Thái Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Mầm Non Ánh Sao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ Kinh Doanh Âu Khương Tình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Di tích lịch sử văn hóa huyện ủy Tòa Thánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Lê Hùng Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Phú Đạt 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh KimThị Thu Nhàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Thế giới di động điện máy xanh Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Khu phố 4 phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Khu phố 3 phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 08:00:00

02/06/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: khu hành Chánh thị xã Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 08:00:00

02/06/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Diệp Minh Nhứt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 08:00:00

02/06/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty HighVina

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 11:30:00

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 11:30:00

Không mất điện

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 11:30:00

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 17:00:00

- Ấp Thuận Chánh, Thuận Hòa, xã Lợi Thuận - Ấp A, xã Tiên Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 13:30:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Long Hòa, xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 11:30:00

Ấp Bàu Tràm Nhỏ, xã Tiên Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 11:30:00

Ấp Phước Thành, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Tổ 1 khu phố, 1 thị trấn Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 11:30:00

Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Long An, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Long Hưng, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Phước Tây, xã Long Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục