Thứ ba, 28/05/2024, 05:23 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 28/5 - 2/6/2024): Nhiều khu phố cúp điện kéo dài 10 tiếng/ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thông báo lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 28/5 - 2/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Bến Tre

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Bến Tre tuần này (từ 28/5 - 2/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện Bến Tre có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

lịch cúp điện_8
Lịch cúp điện Bến Tre được Tiếp thị & Gia đình cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 28/5 - 2/6/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 07:00:00

28/05/2024 11:00:00

Ấp Bình Thành xã Bình Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 09:30:00

28/05/2024 12:00:00

Ấp 2 xã Phú Nhuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 13:00:00

28/05/2024 17:00:00

Khu phố 3 phường 8

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 07:00:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp 1,3 xã Phú Nhuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 07:00:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Bình Thành, Phú Lợi xã Bình Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/05/2024 07:00:00

30/05/2024 14:00:00

Ấp 1,3 xã Phú Nhuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:00:00

30/05/2024 14:00:00

Khu phố 2 phường Phú Tân; ấp Phú Dân xã Phú Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:30:00

31/05/2024 17:00:00

Ấp 4 xã Nhơn Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

31/05/2024 08:30:00

31/05/2024 17:00:00

Khu phố 2, phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 13:00:00

01/06/2024 16:00:00

NH Phát triển Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 14:00:00

01/06/2024 17:00:00

Công ty Bê tông nhựa nóng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 11:00:00

Khu phố 1,3 phường 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 05:00:00

02/06/2024 18:30:00

Bên Phải QL60 từ trạm điện 110kV Bến Tre đến ngã tư Tuần Đậu; đường Lộ Vành Đai

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ba Chi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 13:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 2, xã An Bình Tây huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 07:30:00

29/05/2024 16:00:00

Khu phố An Lợi, thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 07:30:00

29/05/2024 16:00:00

Ấp An Quới, xã Vĩnh An huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Bến Vựa- Bến Vựa Bắc xã Vĩnh Hòa, ấp Phú Thạnh xã Phước Ngãi.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Nhơn Quới, xã Mỹ Nhơn huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

KP An Lợi, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp 5, xã An Hiệp, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 07:30:00

01/06/2024 16:00:00

KP An Bình, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024 07:30:00

01/06/2024 16:00:00

Ấp An Quí, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

02/06/2024 07:00:00

02/06/2024 17:00:00

Khu phố 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày; ấp Thị, xã Hương Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 07:00:00

02/06/2024 17:00:00

Khu phố 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày; ấp Thị, xã Hương Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 07:00:00

02/06/2024 17:00:00

Khu phố 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày; ấp Thị, xã Hương Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 07:00:00

02/06/2024 17:00:00

Khu phố 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày; ấp Thị, xã Hương Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024 07:30:00

01/06/2024 17:00:00

Xã Tân Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Quới Đông A, xã Minh Đức, Thạnh Đông, xã Hương Mỹ, Phú Hữu, xã Cẩm Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Quới Đông A, xã Minh Đức, Thạnh Đông, xã Hương Mỹ, Phú Hữu, xã Cẩm Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Quới Đông A, xã Minh Đức, Thạnh Đông, xã Hương Mỹ, Phú Hữu, xã Cẩm Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

- Ấp Phú Đông Thượng, xã Bình Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 4 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 4 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 4 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 3 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 3 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 3 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 3 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 2 - 3 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 4 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp 2 xã Tam Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 08:30:00

28/05/2024 09:30:00

Khách hàng NTCN Việt Văn Hiệp, xã Bình Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 09:00:00

28/05/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Liên Đoàn, xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 09:50:00

28/05/2024 10:30:00

Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Dính 2, xã Bình Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 10:15:00

28/05/2024 11:00:00

Khách hàng NTCN Mai Huỳnh Sơn, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 13:00:00

28/05/2024 13:40:00

Khách hàng Công ty TNHH đầu tư phát triển năng lượng sạch Bình Đại, xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 14:00:00

28/05/2024 14:30:00

Khách hàng NTCN Võ Thành Công, xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 14:50:00

28/05/2024 17:00:00

Khách hàng Trường THCS Đỗ Nghĩa Trọng, xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 09:00:00

29/05/2024 10:00:00

Khách hàng Công ty TNHH Siberian Premier Việt Nam, xã Thanh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Bến Cát, xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Thừa Thạnh - Thừa Tiên, xã Thừa Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/05/2024 09:00:00

29/05/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Phạm Thị Kìa, xã Thanh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Ao Vuông, xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Long - Phước Thạnh, xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/05/2024 10:10:00

30/05/2024 11:00:00

Khách hàng NTCN Lê Hoàng Dũng, xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 09:00:00

30/05/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Lê Công Tưởng, xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 07:30:00

31/05/2024 17:00:00

Ấp Cây Trôm - Cầu Sắt, xã Bình Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

31/05/2024 10:15:00

31/05/2024 11:00:00

Khách hàng NTCN Nguyễn Hoàng Vũ, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 09:00:00

31/05/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Mộng Kiều, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Phú Hưng, xã Phú Vang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp 1 - 3, xã Bình Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Phú Mỹ, xã Phú Vang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Phú Hòa, xã Phú Vang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

Ấp Phú Hưng, xã Phú Vang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 09:00:00

02/06/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Trần Thị Trường, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2024 10:10:00

02/06/2024 11:00:00

Khách hàng NTCN Võ Anh Tuấn, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 09:30:00

Trung tâm nước sạch và VSMTNT Bến Tre, ấp Thạnh Hòa, thị trấn Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 09:00:00

28/05/2024 11:00:00

CSNT Phạm Chí Linh, ấp An Định, xã An Nhơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 13:00:00

28/05/2024 14:30:00

CSNT Phan Văn Tuấn, ấp An Hòa, xã An Nhơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 14:40:00

28/05/2024 15:40:00

CSNT Tô Văn Tịnh, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 16:00:00

28/05/2024 17:00:00

CSNT Nguyễn Văn Nhựt, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 07:30:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp An Khương, xã An Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 12:00:00

Ấp Phú Long Phụng – Phú Hòa, xã Phú Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

Ấp Xương Hoà II – Xương Long, xã Thới Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/05/2024 13:00:00

30/05/2024 15:00:00

Ấp Thới, xã Đại Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 14:30:00

30/05/2024 16:00:00

Ấp Phú Lợi, xã Phú Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 07:30:00

31/05/2024 17:00:00

Ấp An Thới – An Bình, xã An Qui, ấp An Thạnh, xã An Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 07:30:00

28/05/2024 17:00:00

- Ấp Phú Hòa – Phú Tân, xã Phú Túc, ấp 9 – Phú Thạnh, xã An Khánh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 07:30:00

28/05/2024 17:00:00

- Ấp Phú Hòa – Phú Tân, xã Phú Túc, ấp 9 – Phú Thạnh, xã An Khánh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/05/2024 07:30:00

29/05/2024 17:00:00

- Ấp Phước Thiện – Phước Thành – Phước Định – Phước Trạch, xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/05/2024 07:30:00

29/05/2024 17:00:00

- Ấp Phước Thiện – Phước Thành – Phước Định – Phước Trạch, xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

- Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, An Hòa – Hòa Thanh, xã An Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

- Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, An Hòa – Hòa Thanh, xã An Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

31/05/2024 07:30:00

31/05/2024 17:00:00

- Ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 12:00:00

- Ấp Chánh Đông, thị trấn Tiên Thủy; ấp Hòa Chánh xã Sơn Hòa, ấp 4 xã Sơn Đông, Phú Long – Phú Ninh – Phú Hội, xã Phú Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/06/2024 13:30:00

01/06/2024 17:00:00

- Ấp Chánh Đông, thị trấn Tiên Thủy; ấp Hòa Chánh xã Sơn Hòa, ấp 4, xã Sơn Đông, Phú Long – Phú Ninh – Phú Hội, xã Phú Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 07:30:00

01/06/2024 17:00:00

- Ấp Chánh Đông, thị trấn Tiên Thủy; ấp Hòa Chánh xã Sơn Hòa, ấp 4, xã Sơn Đông, Phú Long – Phú Ninh – Phú Hội, xã Phú Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

02/06/2024 07:30:00

02/06/2024 17:00:00

- Xã Quới Thành, Phú Đức, Tân Thạch, An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu; khu phố 3 – 4 – Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành; khu công nghiệp An Hiệp; ấp Phú Hữu xã Hữu Định, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hữu – Phước Hậu, xã Tam Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

02/06/2024 05:00:00

02/06/2024 18:30:00

- Xã Quới Thành, Phú Đức, Tân Thạch, An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu; khu phố 3 – 4 – Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành; khu công nghiệp An Hiệp; ấp Phú Hữu xã Hữu Định, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hữu – Phước Hậu, xã Tam Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

02/06/2024 05:00:00

02/06/2024 18:30:00

- Xã Quới Thành, Phú Đức, Tân Thạch, An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu; khu phố 3 – 4 – Phú Nhơn thị trấn Châu Thành; khu công nghiệp An Hiệp; ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hữu – Phước Hậu, xã Tam Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

02/06/2024 05:00:00

02/06/2024 18:30:00

- Xã Quới Thành, Phú Đức, Tân Thạch, An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu; khu phố 3 – 4 – Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành; khu công nghiệp An Hiệp; ấp Phú Hữu xã Hữu Định, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hữu – Phước Hậu, xã Tam Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

02/06/2024 05:00:00

02/06/2024 18:30:00

- Xã Quới Thành, Phú Đức, Tân Thạch, An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu; khu phố 3 – 4 – Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành; khu công nghiệp An Hiệp; ấp Phú Hữu xã Hữu Định, ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hữu – Phước Hậu, xã Tam Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

-Ấp 6 xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 11:00:00

-Ấp Cầu Hòa xã Phong Nẫm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 11:00:00

-Ấp Cầu Hòa xã Phong Nẫm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 12:00:00

-Ấp 3 xã Hưng Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

-Ấp Phong Phú xã Phong Nẫm, ấp Lương Thuận xã Lương Quới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

-Ấp Phong Phú - Phong Hòa, xã Phong Nẫm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

-Ấp Phong Thuận - Phong Quới, xã Phong Nẫm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

-Ấp Kinh Ngoài, xã Bình Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

-Ấp 4 xã Châu Bình, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

-Ấp 2 – 3, xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 17:00:00

-Ấp Hồ Sen, Bình Đông, xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 13:00:00

Ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Ấp Bình An - Hòa Thạnh - Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa, Long Vân - Thiện Lương - Long Khánh, xã Tân Thiềng, Long Hòa - Long Quới - Quân An, xã Long Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/05/2024 09:30:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Đông Thạnh – xã Thành An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 10:30:00

29/05/2024 17:00:00

ẤpĐông Thạnh – xã Thành An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 13:30:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Đông Lợi xã Thành An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 15:00:00

29/05/2024 17:00:00

Ấp Đông An – xã Thành An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Thông 5 xã Thanh Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 08:00:00

01/06/2024 13:00:00

Ấp Thanh Bắc xã Tân Thanh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục