Chủ nhật, 26/05/2024, 20:29 (GMT+7)

Lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (từ 27/5 - 2/6/2024): Nhiều huyện nằm trong diện mất điện 8 - 10 tiếng/ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thông báo lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (từ 27/5 - 2/6). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Tiền Giang

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Tiền Giang tuần này (từ 27/5 - 2/6). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh và chính xác nhất

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi nên lịch cúp điện Tiền Giang có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi.

Bên cạnh đó, lịch cúp điện có thể thay đổi, cập nhật theo giờ. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết và tham khảo phương pháp tiết kiệm điện hữu ích, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_5
Lịch cúp điện Tiền Giang được cập nhật liên tục tại Tiếp thị & Gia đình

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (từ 27/5 - 2/6)

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/05/2024 07:30:00

27/05/2024 11:30:00

Một phần xã Thạnh Phú , Châu Thành và Phước Thạnh, TPMT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024 07:30:00

27/05/2024 11:30:00

Một phần Huyện Lộ 90E, xã Mỹ Phong, Xã Đạo Thạnh, TPMT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 07:30:00

28/05/2024 12:00:00

Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TPMT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 07:30:00

28/05/2024 16:00:00

Một phần xã Trung An, TPMT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 07:30:00

28/05/2024 12:00:00

Một phần xã Đạo Thạnh, xã Mỹ Phong, TPMT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 07:30:00

29/05/2024 16:00:00

Một phần xã Thạnh Phú, Châu Thành và xã Trung An, xã Phước Thạnh,TPMT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 07:30:00

29/05/2024 13:00:00

Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường  , TPMT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 13:30:00

29/05/2024 17:00:00

Một phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, Học Lạc, phường 8, TPMT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 13:30:00

29/05/2024 17:00:00

Một phần Quốc Lộ 50, xã Tân Mỹ Chánh, TPMT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 13:30:00

30/05/2024 17:00:00

Một phần đường Trần Văn Hiển, phường 10, TPMT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thị xã Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 07:00:00

28/05/2024 15:00:00

Một phần Xã Bình Đông - Thành Phố xã Gò Công.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 07:00:00

29/05/2024 15:00:00

Một phần xã Bình Xuân - Thành Phố xã Gò Công.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:00:00

30/05/2024 09:00:00

Một phần xã Bình Đông - Thành Phố xã Gò Công.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 07:00:00

31/05/2024 15:00:00

Một phần phường Long Thuận - Thành Phố Gò Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 09:30:00

30/05/2024 11:30:00

Một phần xã Bình Xuân - Thành Phố xã Gò Công.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 13:30:00

30/05/2024 15:30:00

Một phần xã Bình Xuân - Thành Phố xã Gò Công.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 15:30:00

30/05/2024 17:30:00

Một phần xã Bình Đông - Thành Phố xã Gò Công.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Tây

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

(Mất điện KH trạm chuyên dùng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 16:00:00

Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 16:00:00

Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 16:00:00

Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì và 1 phần Khu phố 5 - TTVB

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 16:00:00

Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì và 1 phần Khu phố 5 - TTVB

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 16:00:00

Một phần Khu phố 5 - TTVB

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 08:30:00

28/05/2024 16:00:00

Một phần ấp Long Hải xã Long Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

Một phần phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

Một phần phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

Một phần phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội thị xã Cai Lậy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

Một phần phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 07:30:00

30/05/2024 17:00:00

Một phần phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội thị xã Cai Lậy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 07:30:00

01/06/2024 17:00:00

Một phần xã Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 16:00:00

Một phần thị trấn Bình Phú và xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/06/2024 07:30:00

01/06/2024 17:00:00

Một phần xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

31/05/2024 07:30:00

31/05/2024 17:00:00

Mất điện một phần TT Mỹ Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/05/2024 08:00:00

27/05/2024 11:30:00

Ấp Bình Thọ và Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/05/2024 08:00:00

27/05/2024 11:30:00

Ấp Bình An, xã Song Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 11:30:00

Ấp Thanh Đăng, xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 10:00:00

28/05/2024 16:00:00

Ấp Bình Long, xã Song Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/05/2024 07:30:00

27/05/2024 11:30:00

Một phần xã Điềm Hy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 11:30:00

Một phần xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

02/06/2024 07:00:00

02/06/2024 17:00:00

Một phần xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, Tân Bình Thạnh thuộc huyện Chợ Gạo; Một phần xã Tân Hương, Tân Lý Tây thuộc huyện Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 16:00:00

Một phần khu 3 thị trấn Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 16:00:00

Một phần Xã Đông Hòa Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 16:00:00

Một phần Xã Đông Hòa Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 16:00:00

Một phần Xã Đông Hòa Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 16:00:00

Một phần Xã Đông Hòa Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 16:00:00

Một phần Xã Đông Hòa Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

Một phần Xã Mỹ Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

Một phần Xã An Cư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

Một phần Xã Phú An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 16:00:00

Một phần Xã Mỹ Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 16:00:00

Một phần khu 1B thị trấn Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

28/05/2024 08:00:00

28/05/2024 17:00:00

1 phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2024 08:00:00

29/05/2024 17:00:00

1 phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

1 phần ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

1 phần ấp Tân An xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/05/2024 08:00:00

30/05/2024 17:00:00

1 phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2024 08:00:00

31/05/2024 13:00:00

1 phần ấp Tân An, Tân Thành xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục