Chủ nhật, 26/05/2024, 16:00 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 27/5/2024: Hàng loạt khu dân cư, công ty nằm trong diện cắt điện

Nắm lịch cúp điện tại tỉnh Long An ngày 27/5/2024, người dân sẽ chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Lịch cúp điện Long An

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 27/5/2024. Theo đó, nhiều khu dân cư và công ty thuộc huyện Tân An, Đức Hoà, Bến Lức,.... sẽ bị cúp điện. Lý do ngừng cung cấp điện (cúp điện) tại các khu vực này là để phục vụ thí nghiệm và bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 27/5/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 5
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 27/5/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 27/5/2024

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024 17:00:00

Một phần đường Mai Bá Hương, Quách Văn Tuấn, Trần Thị Đức thuộc phường 5, thành phố Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024 11:30:00

Công Ty TNHH SX TM DV US.PRO

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024 09:30:00

HKD Trần Văn Nhỏ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

8:00:00

27/05/2024 09:30:00

Thái Văn Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

10:00:00

27/05/2024 11:30:00

DNTN Khách Sạn Hoàng Gia

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

10:00:00

27/05/2024 11:30:00

TSTL Nguyễn Văn Oanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

13:00:00

27/05/2024 16:30:00

Công ty TNHH Đại Phong LA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

13:00:00

27/05/2024 14:30:00

Cục Thi Hành Án

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

13:00:00

27/05/2024 14:30:00

TSTL Nguyễn Thị Kim Thoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

15:00:00

27/05/2024 16:00:00

TSTL Nguyễn Thành Chống

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

15:00:00

27/05/2024 16:00:00

TSTL Trần Văn Gấm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024

11:00:00

Công ty Khôi Nguyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024

10:00:00

Công ty Hải Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024

12:00:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024

12:00:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024

15:00:00

Công ty Hằng Bang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024

15:00:00

Công ty Hằng Bang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

09:00:00

27/05/2024

09:40:00

Công ty Hoàng Sở

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

10:00:00

27/05/2024

10:40:00

Công ty Cao Su Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

11:00:00

27/05/2024

11:40:00

Công ty Furun

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

13:00:00

27/05/2024

13:40:00

Công ty Đại Dũng II

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

13:00:00

27/05/2024

16:00:00

Công ty Sao Mai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

13:00:00

27/05/2024

16:00:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

13:00:00

27/05/2024

16:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

14:00:00

27/05/2024

14:40:00

Công ty Đại Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

15:00:00

27/05/2024

15:40:00

Công ty Kanan Sài Gòn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cắt điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/05/2024

07:00:00

27/05/2024 12:00:00

DNTN Vinh Quang, Công ty TNHH REE SE Thái Dương và một phần ấp 1B xã Thanh Phú, ấp 1 xã Tân Bửu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024 10:00:00

một phần ấp 6 xã An Thạnh và một phần ấp 7 xã Tân Bửu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024 12:00:00

Cty Lợi Toàn Phát

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/05/2024

13:00:00

27/05/2024 16:00:00

một phần ấp Phước Toàn, ấp Chánh xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh 

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024

15:30:00

Một phần Ấp 3 xã Tân Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ 

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/05/2024

07:30:00

27/05/2024

17:00:00

Ấp Bình An và Thanh Phong xã Bình Lãng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịcp cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/05/2024

07:30:00

27/05/2024

11:30:00

Công ty Dragon

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

07:30:00

27/05/2024

11:30:00

1 phần Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

13:00:00

27/05/2024

16:00:00

1 phần Ấp 4 Mỹ Thạnh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/05/2024

08:00:00

27/05/2024

11:30:00

Một phần: ấp Hưng Trung, ấp Hưng Tân, xã Hưng Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/05/2024

13:30:00

27/05/2024

16:00:00

Một phần ấp Hưng Tân, xã Hưng Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cắt điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/05/2024

07:30:00

27/05/2024

12:00:00

Một phần ấp 1 xã Hòa Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục