Thứ bảy, 25/05/2024, 17:02 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 26/5/2024: Nhiều khu dân cư, công ty bị mất điện

Theo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, nhiều khu dân cư, công ty ở Long An sẽ bị cúp điện trong ngày 26/5/2024.

Lịch cúp điện Long An

Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 26/5/2024 tại một số khu vực tại huyện Thủ Thừa, Đức Hoà, Cần Giuộc,… Lý do ngừng cung cấp điện (cúp điện) tại các khu vực này là để phục vụ thí nghiệm và bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 26/5/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 6
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 26/5/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 26/5/2024

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/05/2024

08:00:00

26/05/2024 09:00:00

Toàn bộ Công Ty TNHH Cotton Clup Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

09:30:00

26/05/2024 10:30:00

Toàn bộ Công Ty ACTIVE CREATION (trạm biến áp 560kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

10:50:00

26/05/2024 11:30:00

Toàn bộ Công Ty Sung Hwa Vi Na

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

13:00:00

26/05/2024 14:00:00

Toàn bộ Công Ty Cổ Phần Nước BIWASE - Long An (xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

14:30:00

26/05/2024 15:30:00

Toàn bộ Công Ty Cty MaTec 2 (TBA 250kVA đấu nối tại T33 NR Khu A tuyến 471 TT)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

15:50:00

26/05/2024 16:30:00

Toàn bộ trạm T18 Hòa Bình 2 (TBA 3x15kVA đấu nối tại trụ số T18 Hòa Bình 2)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/05/2024

05:00:00

26/05/2024

08:00:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần xã Đức Hòa Đông, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa Thượng, thị trấn Đức Hoà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần xã Đức Hòa Đông, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần xã Đức Hòa Đông, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc,

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc,

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

08:00:00

26/05/2024 14:00:00

Công ty Hoavina

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

08:00:00

26/05/2024

14:00:00

Công ty Hoavina

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024

13:00:00

26/05/2024

14:00:00

Công ty Mianlan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

07:00:00

Một phần xã Phước Lý, Long Thượng, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

07:00:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:30:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

17:30:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024

07:30:00

25/05/2024

16:30:00

Một phần xã Phước Lại, Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

07:30:00

26/05/2024

16:30:00

Một phần KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

17:00:00

26/05/2024

17:30:00

Một phần xã Phước Lý, Long Thượng, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

17:00:00

26/05/2024

17:30:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Long An, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

17:00:00

26/05/2024

17:30:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

17:00:00

26/05/2024

17:30:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/05/2024

06:30:00

26/05/2024

07:00:00

Một phần Xã Mỹ Yên, xã Long Hiệp, xã Phước Lợi và một phần xã Phước Lý huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

07:00:00

26/05/2024

16:30:00

Một phần KP10 thị trấn Bến Lức và một phần xã Long Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

07:00:00

26/05/2024

16:30:00

Một phần KP 9,10 thị trấn Bến Lức và một phần xã Long Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

07:00:00

26/05/2024

16:30:00

Một phần xã Mỹ Yên và một phần xã Long Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

08:00:00

26/05/2024

16:30:00

Công ty Cổ phần Thép Cẩm Nguyên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

08:00:00

26/05/2024

16:00:00

Công ty TNHH King Show Việt Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024

16:30:00

26/05/2024

17:00:00

Một phần Xã Mỹ Yên, xã Long Hiệp, xã Phước Lợi và một phần xã Phước Lý huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

​Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục