Thứ sáu, 07/06/2024, 08:07 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 8/6/2024: Có nơi mất điện từ sáng đến chiều

Theo lịch cúp điện Long An, trong ngày 8/6/2024, địa phương này tiếp tục có nhiều khu vực bị ngừng cung cấp điện.

Lịch cúp điện Long An

Tổng công ty Điện lực miền Nam thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 8/6/2024. Theo đó, nhiều khu dân cư và công ty thuộc thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, Đức Hoà,... sẽ bị cúp điện. Lý do ngừng cung cấp điện tại các khu vực này là để phục vụ thí nghiệm và bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 8/6/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 17
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 8/6/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 8/6/2024

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024

08:00:00

08/06/2024

11:30:00

PCLA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

08:00:00

08/06/2024

15:00:00

Một phần ấp 1, ấp 2 xã Bình Tâm thành phố Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024

07:30:00

08/06/2024

16:00:00

Một phần xã Long Thạnh, xã Long Thuận - huyện Thủ Thừa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024

08:00:00

08/06/2024

08:30:00

Một phần xã Long Thạnh, xã Long Thuận - huyện Thủ Thừa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024

15:00:00

08/06/2024

16:00:00

Một phần xã Long Thạnh, xã Long Thuận, xã Tân Long - huyện Thủ Thừa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024

06:30:00

08/06/2024 17:00:00

Một phần xã Tân Mỹ, Lộc Giang, An Ninh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

06:30:00

08/06/2024 17:00:00

Một phần xã Tân Mỹ, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Đức Lập Thượng, thị trấn Hậu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

06:30:00

08/06/2024 17:00:00

Một phần xã Thựu Thạnh, thị trấn Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

06:30:00

08/06/2024 17:00:00

Một phần thị trấn Đức Hòa, xã Hựu Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

08:00:00

08/06/2024 12:00:00

Công ty Nguyên Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

10:00:00

08/06/2024 14:00:00

Một phần xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024

07:30:00

08/06/2024

16:30:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Lức 

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024

11:30:00

08/06/2024

13:00:00

Một phần ấp Phước Toàn xã Long Hiệp và xã Phước Lợi, một phần ấp 1 xã Mỹ Yên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024

14:00:00

08/06/2024

16:30:00

Một phần ấp Chánh xã Long Hiệp huyện Bến Lức và một phần ấp 1, 2 xã Phước Vân huyện Cần Đước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024

08:00:00

08/06/2024

10:00:00

Một phần Khu 7, 8 TTCĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

08:00:00

08/06/2024

10:00:00

Một phần Khu 7, 8 TTCĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

09:00:00

08/06/2024

10:00:00

Công ty Cổ phần đầu tư Kim Tín

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

10:15:00

08/06/2024

11:15:00

Công ty CP môi trường xanh Thành Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

11:30:00

08/06/2024

13:00:00

Một phần xã Long Khê

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024

13:00:00

08/06/2024

14:00:00

Công ty Thành Tài (Gas)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

14:00:00

08/06/2024

16:00:00

Một phần Khu 6 TTCĐ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

15:30:00

08/06/2024

16:30:00

Công ty TNHH KODA SAIGON

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh 

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024

07:30:00

08/06/2024

12:00:00

Một phần khu phố 5 thị trấn Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024 

13:30:00

08/06/2024

16:30:00

Một phần Ấp Nguyễn Rớt xã Hậu Thạnh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ 

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024

07:30:00

08/06/2024

17:00:00

Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ 

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024

07:00:00

08/06/2024

12:00:00

1 phần Thị trấn Hiệp Hòa và xã Hiệp Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024

07:30:00

08/06/2024

11:30:00

1 phần KP 2 thị trấn Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

07:30:00

08/06/2024

11:30:00

1 phần KP1 thị trấn Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

13:00:00

08/06/2024

16:00:00

1 phần Ấp Mỹ Lợi và ấp Voi, ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2024

13:00:00

08/06/2024

16:00:00

1 phần Ấp 2 Mỹ Thạnh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2024

13:00:00

08/06/2024

16:00:00

1 phần ấp 2 xã Mỹ Thạnh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/06/2024

08:00:00

08/06/2024

11:30:00

Một phần Ấp Gò Châu Mai - Xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục