Tiếp Thị Gia Đình

Thứ năm, 11/07/2024, 03:35 (GMT+7)

Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay đến hết tuần (từ 11 - 14/7/2024): Khu vực Phú Quốc và nhiều huyện lân cận cúp điện liên tục

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông báo lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay đến hết tuần (từ 11 - 14/7/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Kiên Giang

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Kiên Giang hôm nay đến hết tuần (từ 11 - 14/7/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Kiên Giang có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

lịch cúp điện_22
Lịch cúp điện Kiên Giang được Tiếp thị & Gia đình cập nhật thường xuyên.

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay đến hết tuần (từ 11 - 14/7/2024)

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/07/2024 07:00:00

12/07/2024 17:00:00

Một phần kênh Vẩy Ốc- P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:00:00

13/07/2024 11:30:00

Khu nhà ECoHome Phú Cường, P.An Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:00:00

13/07/2024 16:30:00

Một phần Đường Ngô Thời nhiệm, Ngô Thì Sỹ P.An Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:00:00

13/07/2024 16:30:00

Một phần Đường Trần Hữu Độ, sở TDTT, nhà thi đấu Đa Năng P.An Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 10:00:00

Ấp Tân Phước, Xã Giục Tượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 14:00:00

KP Minh Lạc, TT Minh Lương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 16:00:00

Một phần ấp Kênh 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 13:30:00

Ấp Xoa Ảo xã Thuận yên, TP Hà Tiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 15:00:00

Khu vực Trung Tâm Thương Mại Sóc Sơn gồm từ tổ 17 đến tổ 20 khu phố Thị Tứ TT Sóc Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 15:00:00

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cơ sở cán tol Duy Đạt đến hồ bơi Tín Phát thuộc khu phố Chòm Sao TT Hòn Đất.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 11:00:00

Khu vực dọc 2 bên kinh 5 Nam Thái từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Sơn Thái, khu vực dọc 2 bên kinh 7 Nam Thái thuộc tổ 6 ấp Sơn Thành xã Nam Thái Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 11:00:00

Khu vực lộ đan bờ Nam Kinh Nam Thái từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Hòa Thuận xã Nam Thái Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 11:00:00

Khu vực dọc bên sông Kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ bến đò Sóc Xoài (cũ) đến gần kinh Quảng Thống gồm từ tổ 4 đến tổ 5 khu phố Mỹ Phú, TT Sóc Sơn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 11:00:00

Khu vực 2 bên kinh Quảng Thống từ tổ 7 đến 8 khu phố Mỹ Phú TT Sóc Sơn, tổ 7, tổ 10, tổ 11 - ấp Sơn Thuận, xã Mỹ Thuận.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 13:00:00

11/07/2024 17:00:00

Khu vực dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ tổ 3 đến tổ 5 ấp Mỹ Hưng xã Mỹ Lâm.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 13:00:00

11/07/2024 17:00:00

Khu vực dọc 2 bên kinh 12 Nam Thái thuộc tổ 5 ấp Sơn Bình, tổ 1 tổ 2 ấp Sơn An xã Nam Thái Sơn, tổ 6 ấp Mỹ Thái & tổ 1 ấp Thái Tiến xã Mỹ Thái.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 12:30:00

Một phần xã Đông Hòa - huyện An Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 16:30:00

Một phần xã Vân Khánh , vân Khánh Đông - huyện An Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 11:00:00

Một Phần Phường An Thới , TP Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 16:30:00

Một phần xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn, xã Gàng Dầu, Một phần Khu phố 5, 10 - phường Dương Đông, TP Phú Quốc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 16:30:00

Một phần xã Cửa Dương, xã Dương Tơ, xã Cửa Cạn, xã Gàng Dầu, một phần Khu phố 5, 6, 9, 10 - phường Dương Đông, TP Phú Quốc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 16:30:00

Một phần xã Cửa Dương, xã Bãi Thơm, xã Gàng Dầu và một phần Khu phố 5 - phường Dương Đông, TP Phú Quốc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 10:30:00

Một phần Khu phố 1, phường Dương Đông, TP Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp 6 Biển, xã Nam Thái, An Biên, KG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp Xẻo Rô, xã Hưng Yên, An Biên, KG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Riềng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 15:00:00

Một phần Kinh Xáng Ô Môn - xã Hòa Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Một phần xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Quao

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 12:00:00

Một phần xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh kiên Giang.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 10:00:00

11/07/2024 15:00:00

Môt phần xã Thủy Liễu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 15:00:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh kiên Giang.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/07/2024 07:30:00

14/07/2024 16:00:00

Xã Định An, VHH Bắc và môt phàn xã VHH Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiên Lương

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Một phần Khu Phố Hòa Lập, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục