Tiếp Thị Gia Đình

Thứ tư, 12/06/2024, 02:59 (GMT+7)

Lịch cúp điện Hậu Giang hôm nay đến hết tuần (từ 12 - 16/6/2024): Giảm khu vực cúp điện nhưng thời gian lại kéo dài nhiều giờ trong ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thông báo lịch cúp điện Hậu Giang hôm nay đến hết tuần (từ 12 - 16/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây

Lịch cúp điện Hậu Giang

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Hậu Giang hôm nay đến hết tuần (từ 12 - 16/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Hậu Giang có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

lịch cúp điện_13
Lịch cúp điện Hậu Giang được Tiếp thị & Gia đình cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang hôm nay đến hết tuần (từ 12 - 16/6/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 16:30:00

Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 15:00:00

Ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/06/2024 08:00:00

15/06/2024 16:30:00

Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 07:30:00

16/06/2024 16:30:00

Khu vực phường 7, Xã Tân Tiến, Xã Hỏa Tiến, 1 phần Xã Vị Tân, Tp Vị Thanh.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành A

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024 08:00:00

13/06/2024 11:30:00

Thị Trấn Rạch Rồi, huyện Châu Thành A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 11:30:00

Ấp 4 xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 08:00:00

15/06/2024 11:30:00

Ấp Nhơn Thuận 1A, thị Trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 09:00:00

15/06/2024 11:00:00

Ấp 2A - xã Tân Hòa - huyện Châu Thành A.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thành phố Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024 07:00:00

13/06/2024 14:00:00

Khu vực 2 - Phường Lái Hiếu - TP Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 07:00:00

13/06/2024 14:00:00

Khu Vực 2 - Phường Lái Hiếu - TP Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 09:30:00

13/06/2024 11:00:00

Khu vực 2 - Phường Lái Hiếu - TP Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 07:00:00

14/06/2024 17:00:00

Khu vực 3 - Phường Ngã Bảy - TP Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 06:00:00

16/06/2024 16:00:00

Xã Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/06/2024 07:30:00

12/06/2024 09:00:00

Xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 10:00:00

12/06/2024 11:30:00

Xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 13:00:00

12/06/2024 14:30:00

Xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2024 15:00:00

12/06/2024 16:30:00

Xã Long Trị, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 15:00:00

13/06/2024 16:30:00

Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 09:30:00

13/06/2024 11:00:00

Xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 13:00:00

13/06/2024 14:30:00

Xã Long Bình, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 07:30:00

13/06/2024 09:00:00

KV 5,Phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 07:30:00

14/06/2024 11:00:00

Xã Vĩnh Thuận Đông, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 13:00:00

Xã Thuận Hoà, thị xã Long Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 13:00:00

Xã Thuận Hoà, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 13:00:00

14/06/2024 16:00:00

Xã Vĩnh Thuận Đông, thị xã Long Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 07:00:00

16/06/2024 16:00:00

KV phường Bình Thạnh, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/06/2024 08:00:00

12/06/2024 11:00:00

Ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024 08:00:00

13/06/2024 11:00:00

Ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2024 08:00:00

14/06/2024 11:00:00

Ấp Khánh Hội B, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/06/2024 07:30:00

15/06/2024 16:30:00

Ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/06/2024 07:00:00

12/06/2024 16:00:00

Một phần xã Phương Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/06/2024 07:00:00

12/06/2024 16:00:00

Một phần xã Phương Phú; Thị trấn Búng Tàu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/06/2024 07:00:00

15/06/2024 16:00:00

Một phần xã Hiệp Hưng; Thị trấn Cây Dương; Xã Hòa Mỹ; Xã Phụng Hiệp; Thị trấn Búng Tàu; Xã Tân Phước Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/06/2024 08:00:00

15/06/2024 16:00:00

Một phần ấp Phương Hòa, xã Hiệp Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

15/06/2024 07:30:00

15/06/2024 16:30:00

Xã Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa huyện Long Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục